Студентська молодь у педагогічній науці

14 травня 2018 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в рамках святкування Тижня науки відбулась Всеакадемічна студентська науково-практична конференція: „Студентська молодь у педагогічній науці”.

У конференції брали участь студенти із різних груп і факультетів ХГПА.

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої школи України Шоробура Інна Михайлівна;

проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, Галус О.М.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді студентів із різних напрямів роботи конференції:

Підготовка майбутніх вихователів до використання ейдетики в удосконаленні підготовки дітей до навчання у школі

Бугайчук Аліна – слухачка магістратури факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя

Довгаль Аліна – студентка групи ПО-52 факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Художнє функціонування і перетворення біблійних мотивів у дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини»

Корсун Вікторія – студентка групи Філ-32у факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Можливості для побудови інтегрованого курсу математики та інформатики в умовах впровадження Нової української школи

Лисенко Владислав – студент групи ПО-51 факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Розвиток креативного мовлення дітей стадії дошкільного віку в театральній діяльності

Марчук Наталія – студентка групи ДО-51 факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Шляхи активізації вивчення української літератури засобами літературних ігор

Мацюк Яна – студентка групи Філ-42у факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Усі доповідачі продемонстрували високий науковий рівень, підсилюючи свої виступи змістовними та добре оформленими мультимедійними презентаціями, що дозволяло виділити окремі проблемні питання.

Кожна доповідь викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями, думками.

Після завершення роботи науково-практичної конференції були підбиті її підсумки та визначені перспективи подальших наукових досліджень. За результатами роботи наукового зібрання планується видання збірника матеріалів.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55