Творчий звіт за результатами літньої фольклорної практики

22 жовтня 2010 р. у актовій залі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбувся творчий звіт студентів 4 курсу факультету мистецтв за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія" за результатами літньої фольклорної практики.

Фольклорна пошукова робота є важливим засобом залучення студентів до неоціненного досвіду, моралі, світогляду, традиційної матеріальної і нематеріальної культури народу – джерела формування почуттів високої людської гідності, громадянської національної свідомості, якостей, вкрай необхідних майбутньому педагогові сучасної української школи.

Збирацька діяльність сприяє збереженню, популяризації скарбів народної пам’яті, формуванню естетично розвиненої особистості. Окрім того, вивчення фольклору – це ефективний спосіб глибокого пізнання життя, вивчення історії, побуту, обрядів та звичаїв народу. Саме тому студенти факультету мистецтв здійснюють пошук, збір, систематизацію та опрацювання зразків фольклорного, зокрема хореографічного, мистецтва під час літньої фольклорної практики.

Метою цього виду практики є: надати студентам можливість почути автентичний фольклор у живому середовищі його побутування; застосувати й закріпити на практиці здобуті теоретичні знання; поглиблювати і розширювати знання сучасних поколінь з народної творчості; пробуджувати глибокий інтерес до історії народу, його культури, побуту, впливати на естетичний смак збирачів фольклору; нагромаджувати музично-хореографічний, словесний матеріал для подальшого наукового опрацювання та творчої роботи з дітьми в школі.

На звітній конференції були присутні проректор з педагогічної практики Л.А.Машкіна, декан факультету мистецтв О.І.Попик, методист відділу педагогічної практики А.О.Кащук, керівник фольклорної практики С.В.Маховська та студенти 1-5 курсів факультету мистецтв зі спеціальності "Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія".

Оскільки робота під час фольклорної практики здійснювалась за декількома напрямами, доцільним був вибір форми звіту за рубриками: "Народний танець", "Усна народна словесність", "Пісенний фольклор", "Матеріальна культура та громадський побут подолян".

Виконання народного танцю студентами 41 групи факультету мистецтв зі спеціальності "Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія"

Родзинкою конференції студентів стало поєднання наукового підходу до вивчення фольклору (мультимедійна презентація записаних відеоматеріалів, теоретичне осмислення фольклорних реалій) із практичним втіленням – танцювальним та пісенно-музичним відтворенням записаних зразків мистецтва – на практиці.

Мультимедійна презентація записаних студентів відеоматеріалів з рубрики "Пісенний фольклор"

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55