Психологічна служба академії інформує

Запрошуємо до активної співпраці та безпосередньої участі педагогів, кураторів академічних груп та усіх бажаючих педагогічних працівників на зустрічі до Психологічного клубу "Інший вимір", що відбуваються у формі тренінгових занять.
Загальна тема 2009-2010 н.р.: "Особистісне та професійне самовизначення".
Мета: сприяння актуалізації тривалого процесу психологічної позитивної самоперебудови; формування навичок конструктивної взаємодії педагогічних працівників; збереження психологічного здоров’я педагогів.
Розглянуті тематики на заняттях:
№ 1: "Стратегія педагогічного самовдосконалення".
Мета: ознайомлення учасників із основними компонентами психологічного тренінгу та формами групової роботи в умовах тренінгових занять; формування позитивної мотивації до подальшої участі у заняттях; формування уміння працювати в команді; формування умінь активного слухання та ефективної вербальної та невербальної комунікації; формування рефлексивних навичок.

№ 2: "Толерантне спілкування як шлях до вершин педагогічної майстерності".
Мета: акцентувати увагу учасників на значенні толерантної поведінки під час спілкування із оточуючими; сприяння досягненню взаєморозуміння між партнерами по спілкуванню; формування навичок безоцінного ставлення під час комунікації; сприяння усвідомленню рівня комунікативної культури; розвиток навичок самоаналізу та самоусвідомлення.

№ 3-4: "Особистісна та професійна самореалізація".
Мета: актуалізувати особистісний потенціал учасників для самовдосконалення та саморозвитку; активізувати розвиток поведінкової гнучкості педагога, розвиток потребнісно – мотиваційної сфери (мотивація досягнень, професійне самовизначення); сприяти розвитку соціально та професійно значимих якостей та здібностей (професійна співпраця, комунікативність, професійна творчість); удосконалювати міжособистісну взаємодію.

№ 5: "Профілактика психологічного вигорання та психічне розвантаження".
Мета: поглибити психологічні знання про синдром емоційного вигорання; психопрофілактика стресових станів; розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу; емоційне розвантаження та вироблення необхідних навичок аутогенного тренування.

Подальша робота Психологічного клубу буде відбуватись наступним чином:

Загальна тема 2010-2011 н.р.: "Професійне здоров’я педагога".
Мета: звернути увагу педагогів на важливість збереження їх психологічного здоров’я; сприяння актуалізації тривалого процесу психологічної позитивної самоперебудови; психопрофілактика психологічного здоров’я педагогів, розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу як необхідних складових здоров’я вчителя; психологічне розвантаження та усунення емоційного дискомфорту; профілактика педагогічного вигорання, збереження та зміцнення психологічного здоров’я педагогічних працівників.
Заняття №1: "Комфорт – це сприятливий клімат". Створення сприятливого соціально – психологічного клімату у педагогічному колективі. (вересень)
Заняття №2: "Антистресова допомога". Попередження стресових ситуацій, психологічний захист від стресу. (листопад)
Заняття №3: "Полум’я професії". Профілактика емоційного вигорання, опанування методами розслаблення та аутогенного тренування. (лютий)
Заняття №4: "Психологічна безпека – вчителю". Попередження професійних деформацій, збереження та зміцнення професійного здоров’я. (квітень)

Розвивайтесь, пізнавайте себе та самовдосконалюйтеся разом із нами!

Психологічна служба організовує для усіх бажаючих корекційно – відновлювальні та розвивальні заняття, проведення ділових ігор, семінарів – практикумів, тренінгів тощо.

Тематика занять:
1. "Адаптація студента до навчання у вищій школі". Комплекс тренінгових занять діяльність якого спрямована на розширення адаптаційних можливостей першокурсників; розвиток професійних умінь і навичок необхідних для успішної та ефективної адаптації студентів до нових умов навчання та побудови конструктивних відносин у колективі, поліпшення стосунків у групі.

2. "Я – це частина Ми". Комплекс тренінгових занять з циклу семінарів – практикумів спрямованих на засвоєння способів саморозкриття, удосконалення навичок емпатії та рефлексії, формування відчуття групової приналежності, усвідомлення своєї унікальної неповторності та себе як частини цілого, позитивне самосприйняття, розвиток умінь будувати дружні відносини у групі.

3. Корекційно – розвивальні заняття з циклу семінарів – практикумів із елементами психотренінгу "Розвиток творчих потенціалів та здібностей, емоційне розвантаження, зняття напруженості, створення довірливої атмосфери, засвоєння способів саморозкриття, удосконалення навичок емпатії та рефлексії".

4. "Митець та творець", "Пізнання глибин свого внутрішнього “Я”". Корекційно – розвивальне заняття з метою розвитку позитивного самосприйняття, формування усвідомлення унікальності та неповторності своєї особистості та кожного окремого індивіда, усвідомлення своєї життєвої позиції та морально – етичних цінностей, формування почуття власної гідності та поваги до людей.

З питань замовлень та пропозицій звертайтесь у виховний відділ та до психолога.

До уваги кураторів академічних груп пропонуються теми психологічної просвіти (інформаційні повідомлення, бесіди на морально – етичні теми, диспути, заняття-рекомендації, групові консультації, диспути, дискусії тощо) на виховних годинах.

1. "Конструктивні форми взаємодії у міжособистісному спілкуванні" (групове заняття-консультування). Формування умінь тактовно висловлювати свої емоції та почуття, розвиток умінь та навичок ефективної групової комунікативної взаємодії, оволодіння способами неконфліктного спілкування.

2. "Подолання неуважності" та "Її величність – пам’ять". Психологічна профілактика та психогімнастика з метою розвитку та коригування властивостей сприймання та уваги; надання науково – методичних рекомендації щодо ефективних способів запам’ятовування та використання мнемічних технік з метою поліпшення процесу самопідготовки та виконання домашнього завдання.

3. Я + Ти = "Дружба? Любов? Кохання? Секс?.." (бесіда на морально – етичну тему із елементами психотренінгу). Вироблення внутрішніх морально – етичних переконань щодо правил поведінки та закріплення особистісних цінностей шляхом усвідомлення власних бажань та прагнень.

4. "Молодіжні субкультури в Україні" (групова дискусія). Характеристика сучасних українських молодіжних субкультур: хіпі, панки, скінхеди, хіп-хопери, готи, емо.

5. "Вчись вчитися" (урок-рекомендації). Формування ефективних способів самостійної роботи з навчальними, науково – пізнавальними текстами; засвоєння та розвиток навичок розуміння інформації поданої у текстовому вигляді.

6. "Ми проти СНІДу. Ми – за життя". Засідання круглого столу як психологічна профілактика ВІЛ/СНІД/ІПСШ приурочене до всеукраїнського Дня боротьби зі СНІДом.

7. "Леді та Джентльмени". Уроки етикету з метою формування гідного ставлення до осіб протилежної статі, засвоєння форм ввічливої поведінки.

8. "Підліткам про працю (Дитина та її права)". Розвиток та формування умінь необхідних для працевлаштування, засвоєння навичок складання резюме, підготовка до співбесіди, інформаційні повідомлення де і як можуть працювати неповнолітні, їх права та обов’язки.

9. "Вплив засобів масової інформації на формування свідомості". Психологічна профілактика у формі лекторію, розширення знань із психології реклами, розвиток критичного мислення, сприяння усвідомленню впливу телебачення та ЗМІ, активне обговорення інформаційних повідомлень.

10. "Комп’ютерні пристрасті". Дискусія на тему розваг та захоплень кібернетичним простором, профілактика комп’ютерної, ігрової та інтернет-залежності.

11. "Стрес та його чинники", "Полум’я педагогічної професії (синдром емоційного вигорання)".

12. "Щасливий то, хто щасливий у сім’ї", "Шлюб. Подружні стосунки. Сімейні відносини".

З питань замовлень та пропозицій звертайтесь у виховний відділ та до психолога.

У межах консультативної роботи (індивідуальне та групове консультування) пропонується:
1. Допомога адміністрації у розв'язанні психологічних проблем навчально – виховного процесу. Консультування і надання рекомендацій з нагальних проблем.
2. Індивідуальне та групове консультування викладачів з психологічних проблем навчання, виховання та розвитку особистості студента.
3. Індивідуальні та групові психологічні консультації студентів з особистих питань.
4. Консультування кураторів академічних груп, викладачів, вихователів гуртожитку щодо психологічних особливостей студентів, мотивів неадекватної поведінки.
5. Індивідуальні та групові психологічні консультації адміністрації, кураторів академічних груп, викладачів, вихователів гуртожитку та педпрацівників з особистих питань.
6. Індивідуальне та групове консультування педагогічних працівників.
7. Індивідуальне та групове консультування батьків.

Психолог уважно вислухає, зніме нервову напругу, допоможе знайти Вашу власну конструктивну лінію поведінки у складних ситуаціях, допоможе повірити у себе, гарантуючи при цьому повну конфіденційність.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55