Теоретико - методичні аспекти мистецької освіти: інноваційні та традиційні підходи до викладання мистецьких дисциплін

19 квітня 2019 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася студентська науково-практична конференція

«Теоретико - методичні аспекти мистецької освіти: інноваційні  та традиційні підходи до викладання мистецьких дисциплін»

Студенти 51, 61 групи та слухачі магістратури спеціальності «Музичне мистецтво» (денної та заочної форми навчання) обговорили питання присвячені актуальним проблемам музичного виховання і  навчання учнів загальноосвітніх шкіл, а також різним аспектам теорії й практики мистецької освіти.

З привітанням до учасників конференції виступила завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент  Михаськова М. А.

Серед виступів слід виділити:

Бойко А. О., студентку 51ММ, науковий керівник – старший викладач Мазур І. В. з  темою «Сутність, зміст та специфіка поняття «інтерес»»

Відлацьку А. В., студентку 51ММ, науковий керівник – кандидат педагогічних наук Барицька О. А. з темою « Аналіз практики використання проектних технологій в системі музичної освіти»

Шевчук І. Т., студентку 51ММ, науковий керівник – старший викладач кафедри Мазур І. В. з темою «Сучасна естрадна музика: стильове та жанрове розмаїття»

Аблажей С. П., студентку 51ММ, науковий керівник – кандидат педагогічних наук Барицька О. А. з доповіддю «Практичні засади використання музично-евристичних методів навчання на уроках музичного мистецтва в середніх класах»

Гнатюк О. В., студентку 51ММ, науковий керівник – старший викладач кафедри Незнанова Н. І. з темою «Теоретико-методичні основи вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво» у першому класі»

Монюк І. С., студентку 51ММ, науковий керівник – старший викладач кафедри Незнанова Н. І. з доповіддю «Особливості організації навчального процесу на уроках музичного мистецтва з використанням комп’ютерних технологій»

Панасюк А. І., студентку 61ММ, науковий керівник – старший викладач кафедри Незнанова Н. І. з аналізом особливостей використання інтерактивних педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі

Підфігурну Я. В., студентку 61ММ, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Михаськова М. А. з темою «Вербальні методи і прийоми активізації пам’яті на уроках музичного мистецтва»

Учасники студентської науково-практичної конференції визначили перелік тем та проблем для спільного розгляду на семінарах, круглих столах.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55