Соціально-правовий захист дітей та молоді: практика та обмін досвідом

 

15 березня 2011 року у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії в режимі on-line відбулась Міжнародна студентська наукова відео-Інтернет-конференція на тему: „Соціально-правовий захист дітей та молоді: практика та обмін досвідом”, яка проводилась на базі Інститутусоціальної роботи і управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м.Київ). Серед учасників були заявлені науковці, викладачі та студенти Національного авіаційного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Українсько-американського гуманітарного інституту „Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні”, філії НПУ імені М.П. Драгоманова в м.Прага (Чехія), Інституту екології економіки і права.

Серед тематичних напрямів роботи конференції виділили:

  1. Соціально-правовий захист дітей та молоді: практика, проблеми та досвід.
  2. Права та обов’язки студентської молоді (досвід української та світової практики).
  3. Психологічні основи соціального захисту студентства.
  4. Особливості студентського самоврядування в Україні: права, обов’язки, захист.

Метою конференції було залучення студентів до обговорення актуальних проблем захисту прав дітей та молоді, пошуків шляхів їх вирішення, а також обмін досвідом у практичній діяльності.

Регламент конференції передбачав привітання головуючих та керівників, доповіді на пленарному засіданні та виступи учасників.

Відкрив науково-практичну Інтернет-конференцію Андрущенко Віктор Петрович,ректор НПУ імені М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (голова організаційного комітету). До вітальних слів долучились: директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор філософських наук, професор (заступник голови організаційного комітету) – Ярошенко Алла Олександрівна, ректор інституту екології економіки і права, доктор педагогічних наук, професор Биковська Олена Володимирівна та Галус Олександр Мар'янович, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, доцент.

Після вітань учасникам та присутнім засідання відбулось урочисте підписання Угоди про співробітництво між Інститутом соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова та Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією у прямому ефірі.

Далі виступила Ковчина Ірина Михайлівна – завідувач кафедри соціально-правового захисту населення Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, із доповіддю на тему: „Професія правозахисника: за і проти”. Наступними доповідали студенти НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління: Жмур П.В. – „Законодавчий захист житлових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування”;Гантова В.С. „Соціально-правовий захист неповнолітніх делінквентів”; Волошина А.В. – „Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз”; Панасюк Д.О. „Сучасне правове становище студентства в Україні”; Попова А.О. „Соціальні проблеми як детермінанта психічного здоров'я особистості студента”; Патрило Л.М. – „Правова культура студентської молоді як чинник становлення громадянської свідомості”; Лавринюк Ю.В. – „Нормативно-правова база інституту студентського самоврядування в Україні”.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія представиладо уваги учасників виступи:Мазур В.М., студентка 5-го курсу факультету дошкільного виховання, – „Права дітей та захист їх органами виконавчої влади”; Герасимчук М.П., студентка 6-го курсу факультету дошкільного виховання  – „Права студентської молоді”; Круліковська К.В., студентка 6-го курсу факультету початкового навчання, – „Права студентів за Українським законодавством”; Войтова Л. Д., голова Студентської ради, – „Студентська самоврядування ХГПА: історія, стан, перспективи”; Сівко Ю.В., соціальний педагог, – „З досвіду роботи психолога ХГПА”; Повзун В.Е., куратор 6-го курсу факультету початкового навчання, – „Особливості нормативно-правового регулювання діяльності студентського самоврядування”; Щербанюк Є.М., студент 62 групи факультету початкового навчання, голова Наукового товариства студентів та слухачів магістратури – „Студентське товариство як осередок становлення молодих науковців”.

Учасникамиконференції зУкраїнсько-американського гуманітарного інституту ’’Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні’’ виступили TarasHivchak: Studentsarethefutureforallmankind

Філію НПУ імені М.П. Драгоманова в м. Прага (Чехія) представив

Полончак П.П. – „Актуальні аспекти та особливості прийняття управлінських рішень в системі освіти України як фактор інтеграційних процесів” таПавлів О.В. – „Права та обов'язки студентської молоді: досвід української та світової практики”.

ВідІнституту екології економіки і права доповідали:Єфіменко В.П. – „Суб'єктивна оцінка молоддю сучасної системи соціального захисту”; Ланченко А.С.„Форми соціальної роботи зі студентською молоддю” таЯцун А.С. – „Діяльність органів студентського самоврядування в контексті поліпшення якості вищої освіти”.

 Бердянський державний педагогічний університет на конференції представили: Беслик О. – „Нормативно-законодавче забезпечення функціонування прийомних сімей та їх соціального супроводу»; Хіора В. – „Соціально-правовий захист безробітних громадян”

ВідКиївського Національного університет культури і мистецтв доповідав:Зозуля В.О. – „Студентське самоврядування в Україні (на прикладі Київського національного університету культури і мистецтв)”

ЗІнституту соціальних та культурних звязків виступали: Онищенко І.Г. – „Вплив терміну професійного навчання на інтрагрупову активність” та Тетянич І.А. – „Особливості мотивації досягнення студентів у навчальному процесі”.

По завершенню Інтернет-конференції директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор філософських наук, професор (заступник голови організаційного комітету) – Ярошенко Алла Олександрівна підвела підсумки та повідомила, що за її результатами планується видати збірник тез конференції. (ф3) Галус Олександр Мар'янович, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, доцент, висловив щиру подяку організаторам та учасникам науково-практичної конференції, побажав усім присутнім плідної співпраці в подальшій спільній науковій діяльності, а також запропонував поширювати досвід проведення таких on-lineзасідань в майбутньому задля позитивної взаємної комунікації між вищими навчальними закладами.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55