АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

21 квітня 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання мистецької педагогіки: сучасний стан, перспективи розвитку», яка проводилась онлайн у форматі відеоконференції.

На запрошення взяти участь у конференції заочно відгукнулися науковці з міст Кам’янця-Подільського, Ніжина, Миколаєва, Кривого Рогу, Києва.

Учасників конференції вітали:

ШОРОБУРА І.М. – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої школи України, голова оргкомітету.

СЛЮЗКО В.І. – проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних зв’язків Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент.

ПОЛІЩУК О.С. – декан гуманітарного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор філософських наук, професор

Основні напрями роботи конференції:

1.   Актуальні питання теорії та історії мистецької педагогіки

2.   Професійна підготовка мистецьких кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти.

3.   Інноваційні підходи до реалізації освітніх програм професійної підготовки фахівців мистецького профілю.

4.   Актуальні тенденції розвитку науки у царині музикознавства, музичної педагогіки і виконавства.

5.   Теорія і практика мистецької освіти школярів.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55