ВІТАЄМО!

Вітаємо здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна та заочна форма навчання) з успішним складанням  Державних кваліфікаційних екзаменів.

Студенти продемонстрували знання сучасних вимог до уроку і вчителя музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти, вікових та психологічних особливостей школярів і можливості їх участі в різних видах  музичної діяльності; методику проведення уроків музичного мистецтва в школі у 3 – 7 класах та інтегрованого курсу «Мистецтво» в 1-2 та 8-9 класах та ін.

Випускники творчо підійшли до демонстрації практичних навичок у відео матеріалах та конспектах уроків музичного мистецтва.

В добру путь, шановні випускники!

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55