Теоретико-практичні засади дошкільної освіти в регіоні

13 травня 2011 рокуу Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась науково-практична студентська конференція «Теоретико-практичні засади дошкільної освіти в регіоні» за підсумками переддипломної педагогічної практики студентів 6 курсу факультету дошкільного виховання.

На початку конференції організатори конференції Кіналь Тетяна, Гаврилюк Дарина розкрили актуальні проблеми дошкільної освіти в регіоні. Проректор з педагогічної практики Машкіна Людмила Андріївна озвучила загальні результати успішності студентів-практикантів.

На звітній конференції мали місце виступи студентів 6 курсу факультету дошкільного виховання на такі теми:

1.Використання сучасних методичних технологій для підвищення рухової активності дітей дошкільного віку

Мартинюк Валентина,студентка 6 курсу факультету дошкільного виховання.

 

2. Використання технології С.Русової в практиці роботи ДНЗ

Демко Олена, студентка 6 курсу факультету дошкільного виховання.

3.Викоритсання технології Б.Н.Нікітіна у практиці роботи ДНЗ

Матяш Ольга,студентка 6 курсу факультету дошкільного виховання.

 

4. Теорія розв’язання винахідницьких завдань «ТРВЗ» - сучасна освітньо-виховна технологія

Ніколюк Наталія, студентка 6 курсу факультету дошкільного виховання.

 

5. Основні напрями модернізації дошкільної освіти в Україні: теорія і практика

Гнапова Інна,студентка 6 курсу факультету дошкільного виховання.

 

6. Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови в ДНЗ

Охрей Вікторія,студентка 6 курсу факультету дошкільного виховання.

У доповідях студенти визначали актуальні проблеми модернізації дошкільної освіти в Україні та регіоні зокрема; розкривали зміст інноваційних моделей організації освітнього простору у ДНЗ, які вони використовували на переддипломній практиці (зокрема, це технології С.Русової, Б.Нікітіна, М.Монтессорі та ін.). Студентами визначено труднощі, які виникали у них під час практики, з’ясовано їх причини та запропоновано побажання, рекомендації щодо організації педагогічної практики студентів факультету дошкільного виховання. Всі доповіді носили достатній науковий характер і супроводжувались показом слайдів із основними тезами та фотоматеріалами, що свідчить про ретельну, ґрунтовну підготовку студентів.

Завідувачем кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Зданевич Ларисою Володимирівною дано слушні поради для майбутніх вихователів дітей дошкільного віку щодо впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Приємно, що керівником практики було відмічено високий рівень професійної підготовки студентів факультету дошкільного виховання.

На конференції було презентовано збірник студентських статей «Дошкільна освіта України в ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку», укладений працівниками відділу педагогічної практики Л.А.Машкіною, Н.В. Казаковою., А.О.Кащук.

Зустріч було завершено словами декана факультету дошкільного виховання Леоніди Станіславівни Пісоцької, яка зазначила важливість переддипломної педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вихователя дітей дошкільного віку, побажала подальших успіхів у майбутній професійній діяльності.

 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55