Студентська молодь у педагогічній науці

16 травня 2011 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в рамках святкування „Тижня науки” відбулась всеакадемічна студентська науково-практична конференція: „Студентська молодь у педагогічній науці”.

Основні напрями роботи конференції:

1. Управління навчально-виховним процесом у сучасних закладах освіти.
2. Освіта та виховання в історії педагогічної думки.
3. Психологічні аспекти педагогічної діяльності.
4. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя.
5. Сучасна освіта в контексті цивілізаційних тенденцій.
6. Концептуальні засади здійснення виховної діяльності в закладах освіти.
7. Реалізація змісту навчальних предметів у дошкільних навчальних закладах та початковій школі засобами методик викладання.
8. Соціокультурна освіта та виховання підростаючого покоління: стан, тенденції, перспективи розвитку.

У конференції брали участь студенти із різних груп і факультетів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Розпочав роботу конференції із представлення учасників та окреслення основних напрямів роботи методист наукового відділу С.В. Повзун.
 
Із вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, Галус О.М. 
На пленарному засіданні були заслухані доповіді студентів з різних напрямів роботи конференції. 
Так, Єжонкова Тетяна (ПН-53) висвітлила питання гендерних відмінностей у розвитку особистості молодших школярів. 

Про особливості міжособистісних конфліктів у сучасній школі та управління ними розповіла Приступа Наталія (ОМ-31). Гаврилюк Дарина (Мдв) виступила з доповіддю про використання ідей Вальдорфської педагогіки в сучасній дошкільній освіті України. Цікавою та багатою на приклади була доповідь Мамедової Олени (ОМ-31) про захисні механізми психіки школярів. У виступі Кіналь Тетяни (Мдв) було розкрито проблему організації самостійної роботи студентів.  Особливу увагу усіх присутніх привернув виступ Назарової Юлії (Мпн), в якому йшлося про особливості підготовки студентів до роботи з дітьми влітку в умовах МДЦ „Артек”. Про особливості впливу різних стилів сімейного виховання на становлення особистості дитини розповіла Рогожа Галина (ПН-54). Про особисті здобутки та напрацювання у педагогічній діяльності із присутніми поділилася Охрей Вікторія (ДВ-61), яка закцентувала увагу на активних методах навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. Щербанюк Євген (ПН-62) у виступі обґрунтував власну точку зору щодо наукової діяльності студентської молоді в умовах Болонського процесу. 

Усі доповідачі продемонстрували досить високий науковий рівень, підсилюючи свої виступи змістовними та добре оформленими мультимедійними презентаціями, що дозволяло виділити окремі проблемні питання. 
Кожна доповідь викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями, думками.
По завершенню науково-практичної конференції були підбиті підсумки та визначені перспективи подальших наукових розвідок. За результатами роботи наукового зібрання планується видання збірника матеріалів.
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55