Фольклор та етнографія Поділля: історична динаміка

 

19 травня 2011року на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та, зокрема, Подільського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар „Фольклор та етнографія Поділля: історична динаміка”

Основні напрями роботи семінару:

1. Регіональна специфіка та динаміка побутування фольклору та етнографії Поділля.

2. Фольклор та етнографія як об’єкт краєзнавства.

3. Етико-естетичний і педагогічний потенціал регіонального фольклору та етнографії.

4. Фольклористика та етнологія в контексті гуманітарних наук.

Сучасний стан розвитку України початку ХХІ століття характеризується зростанням етнічної свідомості народу, усвідомленням необхідності дослідження та збереження традиційної культури як генофонду духовності етносу, втрата якого загрожує його існуванню. Проблема виховання духовно багатої людини є однією з важливих у сучасній психолого-педагогічній науці та навчально-виховній практиці. Саме тому науковцями Подільського відділення й було зорганізовано науково-практичний семінар з питань фольклору, етнографії, краєзнавчого вивчення подільського краю.

Розпочала роботу семінару з представлення учасників та окреслення основних напрямів роботи завідувач Подільського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України, кандидат філологічних наук, доцент С.В.Маховська. 

Із вітальним словом до учасників семінару звернулись ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук (м.Москва), доктор педагогічних наук, професор І.М.Шоробура та проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, О.М.Галус.

На пленарному засіданні було заслухано доповіді науковців Хмельниччини. Зокрема, С.В.Маховська висвітлила окремі аспекти здійснення та перспективи сучасних фольклорно-етнографічних досліджень на Поділлі.

У виступі В.В.Щегельського, завідувача Навчально-науковою лабораторією етнології Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка розкрито жартівливо-сатиричний аспект у поховальній обрядовості українців (на матеріалах фіксацій голосінь).

Змістовним та фактологічним був виступ на тему „Традиційна календарна обрядовість подолян у добу сьогодення” О.Ю.Барташук, здобувачки „Українського етнологічного центру” Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України, методиста наукового відділу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

У виступі етномузиколога, кандидата мистецтвознавства, заступника директора з навчальної роботи Хмельницької дитячої школи мистецтв О.О.Дудар було докладно розкрито тему „Пісенні парадигми гаївок у подільському культурному середовищі”.

Практичний досвід роботи зі студентами у вивченні фольклору Поділля висвітлила Г.В.Яківчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у виступі „Фольклорна практика як складова професійної підготовки вчителя музики”.

Цікавою та показовою для студентів та викладачів стала презентація наукового дослідження дипломантки ІІІ-го етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, учениці 11-го класу Волочиського НВК у складі гімназії та школи І ступеня М.С.Хлонь „Народні перекази Поділля: мотиви, образи, персонажі”.

По завершенню науково-практичного семінару були підбиті підсумки та визначені перспективи подальших наукових розвідок. За результатами роботи наукового зібрання планується видання збірника матеріалів.

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55