Організація та проведення педагогічної практики студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 

20 травня 2011рокув рамках Тижня науки відбулася презентація наукового доробку кандидата педагогічних наук, доцента, начальника відділу педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА)  Казакової Наталії Вікторівни на тему «Організація та проведення педагогічної практики студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії».

На заході були присутні студенти 6 курсу факультету початкового навчання, слухачі магістратури зі спеціальностей «Початкове навчання», «Дошкільне виховання» та викладачі кафедри шкільної педагогіки та психології.

На початку виступу Н.В. Казакова наголосила, що у системі професійно-педагогічної підготовки студентів педагогічна практика займає значне місце. Сьогодні в ХГПА на факультетах початкового навчання, дошкільного виховання, факультеті мистецтв, на магістратурі зі спеціальностей «Початкове навчання», «Дошкільне виховання», «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика», «Управління навчальним закладом» організовується 54 види практики. Базами педагогічної практики ХГПА є37 загальноосвітніх шкіл та 39 дошкільних навчальних закладів м. Хмельницького, близько 200 шкіл  та 30 дошкільних навчальних закладів Хмельницької області. Крім того, студенти проходять літню педагогічну практику у пришкільних оздоровчих таборах м. Хмельницького та області (позашкільний навчальний заклад «дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка» (с. Головчинці, Летичівський р-н), дитячий оздоровчий заклад «Джерельце» (с. Жилинці Ярмолинецький р-н), дитячий оздоровчий табір «Бакота» (с. Гораївка, Кам’янець-Подільський р-н) та ін.). Наталія Вікторівна зауважила, що вагомим досягненням нашого закладу, зокрема в особі проректора з педагогічної практики Л.А.Машкіної, є те, що студенти нашої академії з 2006 року проходять літню педагогічну практику у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Доповідач розкрила особливості документального управління практикою на таких чотирьох рівнях, якIрівень – держава, IIрівень – академія, IIIрівень – керівник практики, IVрівень – студент. Вона звернула увагу на те, що потребує оновлення Положення про проведення практики студентів, розроблене Міністерством освіти та науки України, а також ускладнює роботу відсутність інструкції щодо оплати за педагогічну практику вчителям.

Н.В. Казакова зазначила, що з вересня 2008 р. в ХГПА  успішно здійснює роботу відділ педагогічної практики, мета якого – створити сприятливі умови студентам для проходження всіх видів педагогічної практики на І-ІV освітньо-кваліфікаційних рівнях. Працівниками відділу педагогічної практики систематично проводиться робота за такими напрямами: організаційна, методична, наукова. Кожного року проводяться настановчі конференції та інструктажі до кожного виду педагогічної практики (приблизно 5 настановчих конференцій, 30 інструктажів); публікуються методичні посібники, рекомендації та вказівки до проведення кожного виду практики для студентів і керівників практики. Зокрема, з 2000 року видано друком такі публікації: 7 методичних посібників, 14 методичних рекомендацій, 1 інформаційний збірник, 3 збірника статей.

Н.В. Казакова вважає, що значним досягненням відділу є розробка у 2010 році інформаційного наповнення розділу «Педагогічна практика» сайту академії, де подано детальну інформацію щодо змісту, організації та проведення кожного виду практики. Крім того, важливу роль у практичному навчанні студентів відіграє кабінет педагогічної практики, де зібрано методичні матеріали з усіх видів практики, що систематично оновлюються завідуючим кабінетом А.О.Кащук та лаборантами О.Р. Поляновською, І.П. Кондратюк.

Працівники відділу педагогічної практики беруть активну участь у  Міжнародних науково-практичних конференціях, Міжнародних науково-практичних форумах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях Всеукраїнських науково-методичних семінарах; Міжвузівських науково-практичних конференціях, авторських семінарах, зокрема у авторському семінарі Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому просторі» (листопад, 2010). Відділом педагогічної практики організовуються та проводяться круглі столи, спільні засідання відділу та кафедр академії. За матеріалами круглих столів, студентських науково-практичних конференцій  видаються збірники статей.

Наталія Вікторівна повідомила, що протягом 2000-2011 рр. працівниками відділу педагогічної практики написано більше 60  наукових статей з проблем педагогічної практики. Значний науковий доробок було зроблено в 2005 році, оскільки Н.В. Казаковою було успішно захищено дисертаційне дослідження на тему «Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої підготовки».

У кінці виступу доповідач зазначив, що до 90-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академіївідділ практикиплануєвидати друком журнал «Вісник педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії»  (у співавторстві Л.А.Машкіна, А.О.Кащук) та методичний посібник «Теорія та технології роботи з різними категоріями дітей» для слухачів магістратури зі спеціальності «Початкове навчання».

Виступ Н.В. Казакової, який супроводжувався мультимедійною презентацієя, та виставка науково-методичної літератури викликала жвавий інтерес у присутніх та обмін цікавими думками щодо вдосконалення процесу організації та проведення педагогічної практики в ХГПА..

По завершенню заходу були підведені підсумки та висловлені пропозиції щодо організації таких презентацій в наступному році.             

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55