Круглий стіл "Підготовка майбутнього педагога до еколого-натуралістичної діяльності в умовах інформатизації суспільства"

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія стала одним із співорганізаторів міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: територія партнерства”, яка відбулася у м. Хмельницькому 24-26 травня 2011 р.

На пленарному засіданні, яке проходило в стінах Хмельницького національного університету серед інших виступила з привітальним словом ректор ХГПА, доктор педагогічних наук, професор Шоробура І.М. Вона запросила шановних гостей до участі у круглому столі "Підготовка майбутнього педагога до еколого-натуралістичної діяльності в умовах інформатизації суспільства", робота якого мала відбутися у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

26 травня 2011 р. розпочав роботу круглий стіл в рамках якого відкрите заняття з навчальної дисципліни „Новітні інформаційні технології” для студентів факультету дошкільного виховання ХГПА, провів кандидат педагогічних наук, доцент О.В.Суховірський.

Темою заняття стала актуальна проблема сучасної валеології, яка пов’язана з впливом комп’ютерних засобів на здоров’я людини. Доповіді студентів, аналіз електронних джерел, теоретичний матеріал, поданий викладачем, окреслили уявлення студентів про комп’ютерну екологію.

Під час відкритого заняття відбувалася онлайн трансляція, яка дала змогу розвантажити аудиторію та долучитися більшій кількості науковців і методистів до обговорення й обміну досвідом.

З презентацією гуманітарно-педагогічної академії виступила її ректор доктор педагогічних наук, професор І.М.Шоробура. Вона надала інформацію про структуру академії, напрями підготовки студентів, досягнення професорсько-викладацького складу та перспективи розвитку навчального закладу.

Наукову діяльність студентів як складову їхньої професійної підготовки висвітлив проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор О.М.Галус.

На елементах екологічного виховання під час проходження практики та визначенні складових професійної підготовки майбутніх педагогів зупинилася проректор з педагогічної практики ХГПА, кандидат педагогічних наук, доцент Л.А.Машкіна.

Про напрями підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів доповів кандидат педагогічних наук, доцент О.В.Суховірський. Він, зокрема, зупинився на аналізі відкритого заняття та розкрив основні завдання, які були виконанні під час його проведення.

Тему підготовки студентів, майбутніх учителів початкових класів, до використання інформаційно-комунікаційних технологій продовжила викладач кафедри фізико-математичних дисциплін ХГПА В.М.Барановська.

Питання використання студентами знань з біоетики в контексті пропаганди здорового способу життя окреслив доцент кафедри фізичної культури та валеології ХГПА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент А.М.Слюзко.

Дискусія під час роботи круглого столу вказала на низку проблем, які виникають у сучасному світі при інтенсивному використанні інформаційно-комунікаційних технологій та вказала на шляхи їх подолання. Учасники засідання прийшли до думки, що за умов дотримання правил безпеки, ергономічних вимог та режиму роботи комп’ютерна техніка має серйозні перспективи. Тому завданням усіх зацікавлених науковців, педагогів, методистів та керівників є забезпечення відповідних умов праці та виховання у підростаючого покоління відповідального ставлення до свого здоров’я.

 

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55