Завершення проходження виробничої практики

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) ХГПА гуманітарного факультету успішно завершили проходження виробничої практики.

З 16.03-29.03.2021 року відбулась практика здобувачів вищої освіти групи 71 МММ. Майбутні викладачі за спеціалізацією (основний музичний інструмент, вокал) оволоділи уміннями і навичками музично-педагогічної діяльності викладача  за фахом, визначили рівень готовності до самостійної професійно-педагогічної діяльності.

На практиці майбутні фахівці проводили заняття за дистанційною та очною формою навчання, вивчали передовий педагогічний досвід викладачів академії, зміст роботи викладача (спеціального інструменту, вокалу), психолого-педагогічні особливості студентів різних вікових груп.

Кожен практикант ознайомився з умовами діяльності ХГПА, планом навчальної та музично-виховної роботи кафедри та програмами індивідуальних занять з обраного фаху, матеріальним забезпеченням навчально-виховного процесу (посібниками, дидактичним матеріалом, репертуарними збірками, обладнанням кабінетів), проаналізував урочну та позаурочну роботу викладача.

Підводячи підсумки, здобувачі вищої освіти заповнили анкети рівня задоволеності організацією та проведенням практики зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55