ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ У НАУЦІ»

11 травня 2021 р. відбулась всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентська молодь у науці», присвячена Дню науки та якою традиційно розпочинається Тиждень науки в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Організатором конференції стало Наукове товариство студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХГПА.

З вітальним словом учасників конференції звернулися:

ректор ХГПА, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України І.М.Шоробура;

проректор з наукової роботи ХГПА, доктор педагогічних наук, професор О.М.Галус;

проректор з науково-педагогічної роботи ХГПА, доктор філософських наук, професор О.С.Поліщук;

проректор з гуманітарної освіти та виховання, кандидат педагогічних наук, доцент В.І.Слюзко.

Тематика доповідей учасників заходу засвідчила актуальність вивчення різних галузей науки. Учасники конференції мали гарну нагоду обговорити роль науки в нашому житті.

У роботі конференції взяли участь здобувачі освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії спеціальностей: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Культурологія», «Туризм», «Практична психологія», «Соціальна робота», «Історія», «Філологія (українська мова та література)», «Філологія (англійська мова та зарубіжна література)», «Менеджмент», до наукових дискусій долучилися здобувачі освіти таких ЗВО: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Київський національний університет культури і мистецтв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Криворізький державний педагогічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Мукачівський державний університет, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Щиро дякуємо колегам за співпрацю!

Під час пленарного засідання конференції було заслухано та обговорено доповіді:

Варварич Віталія, студентка 317 групи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Розумове виховання в НУШ крізь призму спадщини В. Сухомлинського

Чубрей Марія-Анастасія, студентка географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ступінь гендерної довіри або індекс реалізації прав жінок (GEM)  в галузі освіти Чернівецької області

Золотунець Денис, студент 614 групи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Особливості використання інтерактивних та віртуальних технологій як конкурентна перевага розвитку туристичної галузі Чернівецької області

Басюк Анастасія, студентка групи 3-АППІ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Взаємини вчителя та учня початкової школи у процесі театралізованої діяльності

Доннікова Валерія, студентка групи FUkr1-B20 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Мовні засоби творення портрета: гендерний аспект (на матеріалі збірки В. Симоненка «Вино з троянд»)

Клопотовська Вікторія, студентка групи К-31 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Нова культурна ідентичність в цифровому середовищі

Заплітна Ангеліна, студентка групи Ukr1-B18 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Біографія та автобіографія як ідентифікація мовної особистості

Комар Вікторія, студентка групи МПО-71 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Теоретичні засади розвитку Нової української школи в умовах пандемії

Компанієць Вікторія, студентка групи FUkr1-B20 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)

Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка та його текстологічні засади

Воронюк Катерина, студентка 526 групи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Лінгвокультурологічна тектоніка концепту «війна» (на матеріалі твору С. О. Талан «Оголений нерв»)

Малаковська Галина-Катруся, студентка групи ОПН-1м(з) Мукачівського державного університету

Науковий потенціал студентства та його різноаспектність

Олексюк Володимир, магістрант групи ОПНм-11 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Впровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти

Ткачук Діана, студентка групи ФФП-21с Львівського національного університету імені Івана Франка

Гендерні стереотипи у засобах масової інформації та їх сприймання юнаками

Юхно Лідія, студентка 356 групи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Лексичні засоби творення комічного у п’єсі «Шури-мури»

Бабій Яна, студентка групи ПО-41(б) Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Освітні технології як засіб розвитку креативного мислення здобувачів початкової освіти

Дощик Вікторія, студентка групи ПО-41б Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Прикладні аспекти розвитку критичного мислення здобувачів початкової освіти в Новій українській школі

Коротун Наталія, студентка групи ПП-41б Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Розвиток пізнавальних інтересів у дітей молодшого шкільного віку

Україна є державою з високим рівнем освіти і науки. Дякуємо за грунтовні наукові доповіді усім учасникам конференції! Вітаємо зі святом творчої праці – Днем науки!

Щиро бажаємо всім гостям та учасникам конференції міцного здоров’я, наснаги, творчого натхнення, професійних звершень, невтомності у новаторському пошуку, втілення інноваційних проєктів задля прогресу та розвитку!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55