Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених

18 жовтня 2012 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених „Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи”.

Основними напрямками роботи конференції були:

1. Становлення і розвиток системи освіти в Україні.

2. Роль персоналії в розвитку освіти.

3. Проблеми навчання, виховання та розвитку особистості в історії педагогіки.

4. Творче використання вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду з історії педагогіки.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”; Житомирського державного університету імені Івана Франка; Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Київського університету імені Бориса Грінченка; Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника; Рівненського державного гуманітарного університету; Херсонського державного університету; Харківського торгово-економічного інституту; Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Науково-практичну конференцію розпочала завідувач аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент О.Л. Шквир. Вона представила учасників конференції та окреслила основні напрями роботи.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат історичних наук, доцент Ю.В. Телячий та голова Спілки молодих учених, начальник відділу виховної роботи та міжнародних зв’язків О.І. Онищенко.

Доповіді аспірантів та молодих учених були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означеної проблеми.

Так К.М. Біницька, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка, проаналізувала діяльність вищих педагогічних навчальних закладів та напрями їх діяльності в Україні на сучасному етапі, визначила типи сучасних педагогічних навчальних закладів.

С.О. Кутова, аспірантка, викладач кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, висвітлила соціально-економічні умови навчання української мови у період першої післявоєнної п’ятирічки (1945 – 1950 рр.).

Аспірант Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, соціальний педагог дошкільного навчального закладу № 5 м. Кам’янця-Подільського Т.С. Грицюк розкрила особливості процесу становлення змісту дошкільної освіти в незалежній Україні (90-ті рр. ХХ ст.), акцентувала увагу на позитивних тенденціях розвитку дошкільної освіти у цей період.

Кожна доповідь викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями, думками.

У кінці науково-практичної конференції були підведені підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55