КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Кафедра психології

Факультет дошкільної освіти та психології

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: вул. Проскурівського підпілля, 139, ауд. 104.

Електронна пошта: psychologykgpa@gmail.com

Ми у facebook https://www.facebook.com/groups/756092234725216
Ми в Instagram https://www.instagram.com/psychologykgpa

ПРО КАФЕДРУ ПСИХОЛОГІЇ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 • Концепція розвитку спеціальності
 • Державний стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • Професійний стандарт на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти"
 • Професійний стандарт "Практичний психолог закладу освіти"
 • План роботи кафедри на 2023-2024 навчальний рік
 • Протоколи засідань кафедри
 • Звіти кафедри

СКЛАД КАФЕДРИ

Мотозюк Людмила Миколаївна

Вовк Валентин Петрович

Іщук Тетяна Василівна

Лукашук Марина Анатоліївна

Мельничук Світлана Леонідівна

Севастьянова Олена Михайлівна

Старовойт Ілона Йосипівна

Тафінцева Світлана Ігорівна

Чорна Наталія Василівна

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма "Психологія" 2023 рік

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 053 Психологія (денна форма навчання) 2023-2024 н.р.

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 053 Психологія (заочна форма навчання) 2023-2024 н.р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПСИХОЛОГІЯ

 • Робочі програми нормативних освітніх компонентів
 • Сибалуси вибіркових освітніх компонентів
 • Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу спеціальності
 • Практика

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

2023-2024 н.р.

 • Нормативні освітні компоненти
 • Вибіркові освітні компоненти

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 • Графік навчального процесу
 • Розклад занять здобувачів спеціальності 053 Психологія
 • Графік консультацій викладачів
 • Тематика курсових робіт
 • Тематика дипломних робіт 
 • Вебінари, семінари, тренінги, конференції 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ

 

 

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55