dv's blog

ХМЕЛЬНИЧЧИНА – МІЙ РІДНИЙ КРАЙ

22 вересня 2022 року відбулася онлайн-зустріч студентів груп ДО-22 (куратор Наталія Заворотна) та ДО-42 (Валентина Тафінцева) факультету дошкільної освіти та психології з українським журналістом, краєзнавцем і поетом Ігорем Байдаком та Хмельницькою поетесою Світланою Зозулею, організована фахівцем Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва Світланою Дашкевич.

ВИВЧАЄМО ДОСВІД ДИТЯЧИХ САДКІВ ЄВРОПИ

Здобувачка освіти магістерського рівня за спеціальністю «Дошкільна освіта» Підгурська Юлія (група МДО-81) під час проходження консультативно-викладацької практики, провела годину спілкування в групі ДО-42 на тему «Досвід дитячих садків країн Центральної Європи щодо формування у дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток» за присутності декана факультету дошкільної освіти та психології Леоніди Станіславівни Пісоцької та куратора групи Валентини Геннадіївни Тафінцевої.

ОБ’ЄКТОВЕ НАВЧАННЯ ПОВІТРЯНИХ ТРИВОГ

       

Для здобувачів освіти фахового молодшого бакалавра у академії проведено об’єктове навчання повітряних тривог. Ректор академії професор Інна ШОРОБУРА провела роз’яснення щодо дотримання безпекового середовища під час освітнього процесу і під час проживання у гуртожитку. Здобувачі освіти, викладачі, обслуговуючий персонал, після отримання сигналу навчальної повітряної тривоги у академії, спустилися в укриття зі  своїми тривожними валізами. Укриття відповідає вимогам до такого приміщення: працює вентиляція, є стільці,  наявна вода, печиво, медикаменти, тобто необхідне у разі тривоги. Сподіваємося, що повітряних тривог не буде і ми зможемо забезпечити нормальний освітній процес.

Збереження життя здобувачів освіти – обов’язок кожного у академії

           На факультеті дошкільної освіти та психології розпочалися заняття в офлайн режимі для здобувачів освіти фахового молодшого бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта. 33 здобувачі вперше відчули себе студентами, зустрівшись з куратором групи Мелешко В.Д., з деканом факультету Пісоцькою Л.С. (фото 683209…, в795.…) Поговорили про освітній процес на факультеті, про умови проживання у гуртожитку, про безпеку під час повітряної тривоги.

Читаємо мотиваційні листи….

Викладачі кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик познайомилися  зі змістом мотиваційних листів вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта денної і заочної форм навчання. Дійшли до висновку, що кожен абітурієнт мотивований на обрану спеціальність, налаштований на успішне навчання. Чекаємо скорої зустрічі! 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ЗДО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОТГ

Доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, к.пед.н., доцент Наталія Миськова за запрошенням КУ ХМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» взяла активну участь у якості спікера в «Літній школі професійного зростання педагогічних працівників», заняття якої відбувалися упродовж тижня з 22.08.2022 р. по 26.08.2022 р. у м. Хмельницькому.

Для досягнення мети заходу у частині «підвищення професійного рівня розвитку творчого потенціалу педагогів Хмельницької міської територіальної громади, удосконалення їх професійних компетентностей; посилення теоретичної та практичної підготовки педагогів, зростання рівня їхньої педагогічної майстерності» проведено з вихователями ЗДО тренінг на тему: «Організація чергувань дітей дошкільного віку по їдальні: дієві прийоми досягнення очікуваного результату», під час якого учасниці в результаті активної взаємодії уточнили теоретичні аспекти організації чергувань, конкретизували їх практичну значущість, а також спробували пройти увесь цикл виконання трудових дій чергових по їдальні з позиції дитини молодшої, середньої та старшої групи. У ході тренінгу кожна учасниця створила власну шпаргалку-порадничок щодо особливостей організації чергувань по їдальні у кожній віковій групі закладу дошкільної освіти.

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАХОВИХ МЕТОДИК: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА СПІВПРАЦЯ З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

25.08.2022 р. доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, к.пед.н., доцент Наталія Миськова у партнерстві з керівником гуртка «Секрети сенсорики», вихователем Хмельницького ЗДО №54 Світланою Таранціцою провели активне спілкування з педагогами ЗДО в рамках «Літньої школи професійного зростання педагогічних працівників», яку організовано КУ ХМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» як освітню платформу для професійного зростання педагогічних працівників Хмельницької міської територіальної громади.

Виховна година "Прагнемо миру"

Стартував новий 2022-2023 навчальний рік! Для студентів групи ДО-31б факультету дошкільної освіти та психології він розпочався із виховної подини на тему «Прагнемо миру», проведеною кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, куратором групи Мисик О.С.

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ МАЙБУТНІМИ МАГІСТРАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ВИКЛАДАЦЬКОЇ» ПРАКТИКИ

15 серпня 2022 року за участі декана факультету дошкільної освіти та психології Л.С. Пісоцької, завідувача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, керівника практики, Л.В. Зданевич, гаранта освітньої програми Н.М. Миськової, завідувача виробничої практики Т. М. Цегельник, слухачів магістратури зі спеціальності 012 Дошкільна освіта проведено настановчу конференцію щодо проходження майбутніми магістрами дошкільної освіти «Консультативно-викладацької» практики.

ОНЛАЙН МАРАФОН «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПАРЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ»

14 липня 2022 року завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич та доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Миськова у партнерстві з вихователем Хмельницького закладу дошкільної освіти №54 Світланою Таранціцою взяли участь у Всеукраїнському онлайн марафоні «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах».

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55