Захист дисертацій 23.09.2021 р.

ГЛІНЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Тема: «Система формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів початкової школи»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Малафіїк Іван Васильович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, доцент Гвоздій Світлана Петрівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки;

– доктор педагогічних наук, професор Осадча Катерина Петрівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри інформатики і кібернетики;

– доктор педагогічних наук, професор Павлюк Євген Олександрович, Хмельницький національний університет,  професор кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту.

Захист «23» вересня 2021 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

БОГУЦЬКА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА

Тема: «Організаційно-педагогічні засади діяльності університетів третього віку у Великій Британії»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Поліщук Віра Аркадіївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти та менеджменту соціокультурної діяльності.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Козубовська Ірина Василівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

– доктор педагогічних наук, професор Пєхота Олена Миколаївна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Захист «23» вересня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55