Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантами освітніх програм

7 вересня 2021р. на кафедрі іноземних мов ХГПА відбулась зустріч  гарантів освітніх програм Северіної Т.М., Мельник Р.М. та викладачів групи забезпечення  спеціальностей  014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) другого магістерського рівня вищої освіти, 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) першого бакалаврського рівня вищої освіти  із здобувачами зазначених спеціальностей всіх курсів.

Метою зустрічі було ознайомлення здобувачів  з напрямами роботи кафедри іноземних мов ХГПА на 2021-2022 н.р. та основними характеристиками діючих  освітньо-професійних програм.  Було також акцентовано увагу на змінах, які були внесені в ОПП під час обговорення зі стейкхолдерами.

Гаранти висловили сподівання щодо подальшої співпраці з учасниками освітнього процесу.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55