Академічна доброчесність як ознака сучасного науковця

З магістрантами постійно організовуються зустрічі, на яких обговорюються питання академічної доброчесності, якості написання дипломних робіт. Завідуюча кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи розповіла здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 011 Освітні педагогічні науки процедуру подання магістерських робіт до передзахисту та їх перевірки на наявність плагіату, вказала на важливість дотримання правил оформлення посилань та ознайомила з прикладом звіту антиплагіатних систем.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55