Кафедра суспільних дисциплін. Науково-методичний семінар

25 травня 2022 р. завідувач кафедри суспільних дисциплін В. Островий, а також студенти І – ІV курсів Гуманітарного факультету

Спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) взяли участь онлайн на платформі Zoom у роботі науково-методичного семінару з міжвоєнної історії України на тему:

 «Спотворений світ комуносоціалізму і його метастази в сучасне суспільство».

Із заявленою доповіддю виступив засновник наукової школи дослідження історії міжвоєнного періоду в Україні Станіслав Владиславович Кульчицький. 

Захід проходив у форматі наукового спілкування, де почато апробування новітніх методологічних підходів, пропонувалися нові гіпотези та авторські теорії.

Доповідач слушно зауважував, що нас чекають смерть Путіна, яку асоціюють з припиненням російсько-української війни. Порівнюють Путіна з Гітлером, а існуючий в Росії лад – з фашизмом. Насправді все набагато складніше, а для України – зловісніше. Комуносоціалізм – це тоталітаризм лівого типу. На відміну від фашизму і нацизму, які височіли над суспільством, комуносоціалізм входив в його товщу усіма своїми установами, змінюючи саму природу людини. Російське суспільство не змінилося після саморозпаду комуносоціалізму, а тому в сучасній Росії відродився тоталітарний лад. Її панівні кола, хто б їх не очолював, оперують одночасно радянською і дорадянською ідеологіями. Нас очікує або перемога, або втрата власної історії, території та ідентичності. Третього не дано. 

 

Оскільки не лише світ, а й вітчизняна гуманітаристика постала перед новими викликами і випробуваннями, наукова дискусія є чи не універсальним інструментом ментальних змін, спроможних зрештою змінити світ на краще.

Цей непересічний захід викликав у студентів-істориків академії неприховану зацікавленість, а головно, усвідомлення актуальності тематики обговорення в подальшій навчально-методичній та науковій діяльності. Подібні заходи дають унікальну можливість студентам-історикам задавати питання знаним українським історикам, котрі є одночасно авторами та співавторами вітчизняних підручників з історії України. Тому, ми сподіваємося на подальшу участь в подібних заходах.

 

Організатор: Відділ історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.  

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55