КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

11 серпня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету ІІ – IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Історичного вебінару / Historical webinar, рубрика «Mediaevalia. Велике Князівство Литовське». Поважним доповідачем виступив відомий фахівець з епохи пізнього середньовіччя і ранньомодерної доби, як в Україні так і за кордоном – професор, д.і.н. Київського університету імені Бориса Грінченка Віталій Миколайович Михайловський.

Тема лекції:«ВЕЛИКЕ ПОДІЛЛЯ. УТВОРЕННЯ НОВОГО ІСТОРИЧНОГО РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХIV – XV СТ.»

Поява нового регіону, та ще й на території, де ніколи не було удільного князівства, відбулася в результаті прагнення Великого князівства Литовського розширити свій вплив у південно-західному напрямку в середині XIV ст. Спочатку як удільне князівство Ґедиміновичів, що змінювали протекцію від великого князя до короля. Згодом спірна територія, яку наприкінці XIV ст. було поділено на три частини. У першій третині XV cт. здавалося, що питання Поділля остаточно вирішене, і воно стане частиною Великого Князівства Литовського. Принаймні так видавалося Вітовтові. Натомість у Кракові вважали цілком по-іншому. Після 1430 р. і аж до середини 1450-х років, цей регіону був причиною розбрату між Польським королівством та Великим Князівством Литовським.

Проф. Віталій Михайловський презентував свою наукову працю: «ІСТОРІЯ. МОВА. ГЕОГРАФІЯ: топоніми середньовічного Поділля» в якій досліджено Поділля, регіон на території України, що виник у другій половині XIV ст. на розлогій території від Теребовлі на заході й до Черкас на сході. Основою цього дослідження став «Словник топонімів історичного Поділля в пізньому середньовіччі», у якому зібрано інформацію про всі топоніми, пов’язані з цим регіоном, його утворенням, головними містами із замками та сформованими довкола них повітами. Першу частину своєї праці автор присвятив формуванню історичного Поділля у другій половині XIV – першій третині XV ст. Детально проаналізовано всі види подільських топонімів, хор онімів та гідронімів, що згадуються в документах, пов’язаних із краєм. Другу частину складає власне сам «Словник». В книзі розміщено досить цінні з точки зору історичної географії карти, які є рідкісними, маловідомими на тільки для широкого загалу, та зовсім новими. В цьому контексті варто відзначити Дмитра Вортмана – сучасного вітчизняного картографа, карти якого представлено у виданні. Також книга наповнена фотографічними ілюстраціями краєвидів, фортифікаційних споруд, пам’яток архітектури історичного Поділля, що додає особливої вартості виданню.

Віталій Михайловський охарактеризував методологічні підходи які застосовував в процесі своєї роботи над дослідженням (особливо латиномовних документів), одночасно торкнувся складної, маловідомої історії міждинастичних взаємин володарів тогочасної Європи і місця Поділля у них. Досить цікавими стали запитання які ставилися вченому від аспірантів, науковців, гостей зібрання, зокрема угорським істориком Сандором Фолдварі.

В цілому захід привідкрив завісу «темряви» над «темним віками» (як висловився сам пан професор). Мається на увазі епоха середньовіччя, оскільки вказаний період надзвичайно «бідний» на джерельну базу.

Знання та уявлення які отримали майбутні учителі історії можуть бути використані в подальшому навчанні та професійній діяльності.

Організатор семінару і модератор заходу к.і.н. Владислав Яценко

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55