КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

26 вересня 2022 р. студенти Гуманітарного факультету І - IV курсів спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) першого бакалаврського рівня вищої освіти взяли участь в (онлайн-засіданні на платформі Zoom) в роботі Історичного вебінару / Historical webinar, рубрика «Mediaevalia. Ранньомодерна доба. Корона Польська».

З лекцією виступила поважний фахівець з інтелектуальної історії і права в українських воєводствах Польської Корони, за середньовіччя і ранньомодерної доби, професор, д.і.н., виклдач кафедри історії Гуманітарного факультету Українського католицького університету Тетяна Гошко.

Тема лекції:

«ВПЛИВ РЕНЕСАНСУ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ МІЩАН РУСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ (XV – XVII ст.)»

У середині і кінці XVI ст. в середовищі інтелектуалів Речі Посполитої панувала атмосфера дискусії, метою якої була ідея вдосконалення церкви, права, держави, публічного життя, а також виховання людини, яка б відповідала ідеалам нової епохи. Ідеї Гуманізму проникали у найрізноманітніші сфери життя суспільства. Одним із напрямків їх поширення було право, яке у попередні епохи розглядалося як частина світопорядку, створеного Богом. У середині XVI ст. зміни, які проникали у суспільство, відобразилися і в розумінні міського права. Міське право, як і право загалом в розумінні інтелектуалів епохи, мало бути чітким і зрозумілим, основою всього виступало суспільне благо і справедливість, і тільки остільки, оскільки право втілювало ці принципи, воно могло бути чинним у суспільстві. Рішення мали прийматися відповідно до норм писаного права і ніщо не могло цьому праву суперечити. Право мало бути зрозумілим, як і покарання за злочин, а тому мало бути викладене зрозумілою мовою. За однакових обставин всі мали бути рівними перед правом. Цим змінам у розумінні права сприяло поширення правових факультетів на університетах, та поширення у міському середовищі правової літератури.

По завершенню лекції пані професорка відповіла на численні запитання присутніх, що значно розширило уявлення аудиторії з теми обговорення. В цілому захід пройшов у сприятливій та дружній атмосфері наукового зібрання. Продовжуємо підвищувати професійний рівень майбутніх вчителів історії. Популяризуємо гуманітарну освіту. Дякуємо організаторам.

Організатор семінару і модератор заходу к.і.н. Владислав Яценко,

«Kharkiv Historico-Philological Society»

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55