Захист результатів виробничої практики групами МФіл.62-У та ЗМФіл.62-У

10 листопада 2022 року відбувся звіт за результатами виробничої практики у ЗЗСО/ЗВО слухачів магістратури  груп МФіл.62-У та ЗМФіл.62-У. На захисті були присутні керівник практики – Галина Олександрівна Стукан, гарант освітньої програми – Валентина Леонідівна Крищук та методист відділу практики  – Руслана Анатоліївна Мельничук.

Магістранти розповіли про цікаві форми та методи роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти, про навчальну, виховну та науково-дослідницьку роботу, яку здійснювали впродовж практики.

Робота в школі та академії відкрила для студентів-практикантів можливість пізнати нові грані викладацької діяльності і розширити свої уявлення про способи організації навчального процесу, основи викладання дисциплін.

План виробничої практики виконаний слухачами магістратури  повністю, вдалося реалізувати всі завдання практики, набути безцінного практичного досвіду і навики роботи з учнівським та студентським колективами з урахуванням їхніх психологічних особливостей і рівня розвитку; поглибити свої знання з педагогіки; сформувати уміння з організації продуктивної взаємодії з аудиторією на заняттях; уміння грамотно розподіляти час занятті та навантаження; аналізувати (з психологічної, педагогічної і методичної  точок зору) навчальні заняття і виховні заходи, що проводились учителями шкіл та викладачами випускової кафедри академії.

Виробнича практика посприяла формуванню професійно-значущих  інтелектуальних, моральних, естетичних, рефлексивних якостей, усвідомлення необхідності самоосвіти, вироблення творчого підходу до навчально-методичної роботи, розуміння потреби саморозвитку та підвищення кваліфікації.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55