ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

17 травня 2023 р. на платформі Zoom відбулася звітна конференція з психолого-педагогічної практики у групі ФІЛ-11а. Студенти представили свої групові презентації, які передбачали захист методичних рекомендацій щодо організації навчання іноземних мов у середній школі. 

Здобувачі освіти продемонстрували вміння визначати індивідуально-психологічні, вікові й навчальні особливості учнів середньої школи, а також розробляти рекомендації щодо застосування мотиваційних стратегій навчання,  шляхів оволодіння іноземною мовою у позааудиторній діяльності, диференційованого підходу до учнів з різними стилями навчання та типами інтелектів,  шляхів розвитку навчальної автономії, навчання підлітків іноземної мови тощо. 

Керівник практики, Тетяна Северіна, відзначила високий рівень студентів щодо володіння програмовим матеріалом та вмінням презентувати власні розробки.

   

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55