Захист навчальної практики студентів 3 курсу спеціальності «Філологія. Англійська мова та література»

2 грудня 2013 року студентами 31 групи факультету початкової освіти та філології зі спеціальності «Філологія. Англійська мова та література» відбувся захист навчальної практики, що тривала протягом двох тижнів (3.11 – 17.11).

На заході були присутні керівники практики – І.В.Сусліна, Л.І.Воротняк, декан факультету початкової освіти та філології І.П.Ящук і працівники відділу педагогічної практики Н.В.Казакова, А.О.Кащук. Ведуча творчого звіту – студентка 31 групи Костишина Олена.

Метою навчальної практики є розвиток у студентів умінь здійснювати діяльність з навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах освіти на базі сформованої у них іншомовної компетенції і знань з методики, педагогіки та психології; забезпечення ефективного пізнання студентами закономірностей та особливостей іншомовної професійної діяльності та оволодіння способами ї організації, вміння вирішувати конкретні методичні та мовні завдання; виховувати у студентів потреби систематично розширювати та поглиблювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

На фото: Фадєєва Юлія на практиці у Хмельницькій СЗОШ І-ІІІ ст. № 15

Студенти, звітуючи про виконання завдань практики, визначили важливу роль навчальної практики у становленні їх як майбутніх учителів-філологів. Вони зауважили, що в ході практики навчилися здійснювати спостереження та аналіз відвіданих уроків учителів; проводити і аналізувати власні уроки; вивчати досвід учителів і переносити ефективні  прийоми і форми роботи у власну діяльність; співвідносити труднощі навчального матеріалу з рівнем володіння учнями іноземною мовою тощо.

Захист практики проходив у формі представлення підгрупами студентів усіх баз практики, що включало у себе докладну інформацію про них, самостійно проведені уроки і заняття та мультимедійний супровід (фото-, відеодобірка матеріалів). Студенти висловили слова вдячності учителям англійської мови СЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та гімназії № 1 м. Хмельницького, які провели показові уроки з англійської мови.

На фото: Бабюх Юлія Борисівна на практиці
у Дунаєвецькій ЗОШ 1-111 ступенів № 2

По завершенню звіту керівники практики І.В.Сусліна, Л.І.Воротняк оголосили про результати практики студентів і відзначили кращу звітну документацію таких студентів: Костишиної Олени, Фадєєвої Юлії, Ніколайчук Олесі, Романової Ольги, Рудзевич Анастасії.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55