У ЄДНОСТІ НАША СИЛА

Саме під таким девізом 4 грудня 2019 року пройшло практичне заняття з дошкільної лінгводидактики (викладач – кандидат педагогічних наук Гончар Н.П.) в групі ДО-21б на тему «Проектування спільної роботи закладу дошкільної освіти та сім'ї з розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

Метою практичного заняття було спроектувати та продемонструвати форми взаємодії закладів дошкільної освіти та сім'ї; розвивати аналітико-синтетичне мислення; сприяти професійному становленню студентів.

Практичне заняття проходило у формі ділової гри, метою якої було надати студентам можливість розіграти ролі вихователів, психолога, логопеда та батьків. Під час імпровізованих батьківських зборів спеціалісти та педагогічні працівники надавали батькам усю необхідну інформацію про можливі проблеми у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку та пропонували шляхи їх подолання.

У кінці заняття студенти поділились своїми враження та були оцінені позивними оцінками.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55