Інформаційно-методичний центр зі спеціальності «Дошкільна освіта»

Мета створення центру:

1. Поширення інформаційного простору студентів та викладачів щодо оновлення змісту дошкільної освіти на сучасному етапі, результатів наукових досліджень в галузі педагогіки і психології, теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями.

2. Створення умов для інтелектуальної праці педагогів.

3. Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності майбутніх дошкільних працівників через організацію наукової роботи під час написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

4. Створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей: розробка фонду занять, дидактичного матеріалу і посібників, створення картотеки передового педагогічного досвіду, «банку» педагогічних ідей, розвиток навчально-матеріальної бази.

 

Продовжується систематична робота зі створення електронної картотеки періодичних видань та науково-методичної літератури з проблем дошкільної освіти. А з 2009 року інформаційно-методичний центр підключено до внутрішньої мережі електронної бібліотеки.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55