Гостьове заняття

25 травня 2021 р. студенти групи Філ-13н факультету початкової освіти та філології спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) з викладачем кафедри іноземних мов Степенко О.Г. відвідали заняття з практики усного та писемного мовлення на тему «Mein Heimatland».

Заняття провела заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов Хмельницької ССЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Наталя Едуардівна  Романюк, стейкхолдер освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня «Середня освіта (Мова і література (Німецька))».

До заняття долучилась декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук, професор І.П. Ящук, яка наголосила на важливості подальшої співпраці при проведенні навчальних занять та державної атестації здобувачів вищої освіти.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55