Розуміючи важливість педагогічної естетики для сучасної освіти

Чітко усвідомлюючи значуще місце в освітньому процесі проблеми педагогічної культури, етики сучасного вчителя, який є носієм духовних цінностей, гуманності, випускники факультету початкової освіти та філології (групи ПО-42, ПО-44) поповнили бібліотечний фонд подарунком – комплектом монографій Г.Васяновича «Педагогічна естетика».

Автор монографії обстоює ідею про те, що педагог своєю діяльністю покликаний гуманізувати внутрішній світ молоді, утверджувати ідеали добра, справедливості, честі, милосердя, любові. Саме на цих засадах міжособистісні, групові й соціальні відносини набувають статусу моральних, отже вони протистоять конфронтації, відчуженості суб’єктів, водночас, сприяють процесу інтеграції, єдності і толерантності у взаєминах.

Дарунок, зроблений випускниками є дуже цінний, сподіваємось, буде активно використовуватись колективом академії.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55