Захист дисертацій 24.09.2021 р.

САВКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Теорія і практика підготовки майбутніх перекладачів на засадах інтеграції у закладах вищої освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Галус Олександр Мар’янович, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, проректор з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Блощинський Ігор Григорович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальник кафедри іноземних мов;

– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бутенко Володимир Григорович, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін;

– доктор педагогічних наук, професор Кнодель Людмила Володимирівна, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», професор кафедри української мови та літератури, іноземних мов і перекладу.

Захист «24» вересня 2021 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

ДУНДЮК АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ

Тема: «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у автотранспортних коледжах»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Романишина Оксана Ярославівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри інформатики та методики її навчання.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Петренко Лариса Михайлівна, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор кафедри професійної та вищої освіти;

– кандидат педагогічних наук Кононенко Андрій Геннадійович, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, завідувач науково-організаційного відділу.

Захист «24» вересня 2021 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55