Іншомовна підтримка "Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2027 рр

ПРОЄКТ

«ІНШОМОВНА ПІДТРИМКА «СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2027 рр.» В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»

Агенція

Регіонального                                                                                   

Розвитку

Хмельницької області

 

Координатор проєкту: Глушок Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент

Слухачі магістратури спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) залучаються до співпраці з Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області, директоркою якої є Катерина Савчук.

Слухачі магістратури здійснюють іншомовну підтримку імплементації Стратегій регіонального розвитку Хмельницької області на 2020-2027 р. в частині Стратегічна ціль 3 («Розвиток людського потенціалу») та Стратегічна ціль 4 («Підвищення якості життя та збереження довкілля»), що передбачають вдосконалення системи підготовки кадрів для регіонального ринку праці, підвищення рівня залучення мешканців у процеси регіонального та місцевого розвитку, створення якісної системи надання освітніх та культурних послуг,  покращення екологічної безпеки та збереження довкілля тощо.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55