ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Впродовж 15.06.22. – 22.06.22  на кафедрі іноземних мов проходила підсумкова атестація здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Для проведення атестації було створено ПКК № 6 та ПКК №7 до складу яких увійшли НПП групи забезпечення ОП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та ОП Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)). Очолювали екзаменаційні комісії стейкхолдери освітніх програм:  ПКК № 6 – Воронецька Наталія Петрівна, директор Хмельницької СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка Михайла Павловського та ПКК №7  – Романюк Наталія Едуардівна, заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов Хмельницької ССЗОШ  І-ІІІ ступенів №6.

Підсумкова атестація випускників освітніх програм проводилась у формі двох комплексних кваліфікаційних іспитів –  комплексного кваліфікаційного іспиту з  іноземних мов (німецька, англійська) та  історії  зарубіжної літератури; комплексного кваліфікаційного іспиту з психолого-педагогічних дисциплін, методики навчання  іноземної мови, методики  навчання зарубіжної літератури. Члени обох екзаменаційних комісій відзначили належний рівень сформованості загальних та  фахових компетентностей випускників, їх готовність до професійної діяльності у базовій середній школі. 
Дякуємо головам та членам екзаменаційних комісій за плідну співпрацю, а випускникам бажаємо успіхів у майбутній професійній діяльності!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55