Круглий стіл з проблем громадянської освіти у початковій школі

12 квітня 2012 р.відбувся круглий стіл на тему «Як можна вдосконалити предметну модель громадянської освіти в початковій школі?». Ініціаторами та організаторами круглого столу були викладачі кафедри суспільних дисциплін: Гамрецька Г.С. (завідувач кафедри), Дудчак Г.І. та Кенц О.А.

У засіданні круглого столу брали участь: декан факультету початкової освіти та філології Ящук Інна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент; Бабенко Марія Тимофіївна, учителька ЗОШ № 25, учитель-методист, член Національної спілки письменників України; Давидова Віра Павлівна, учителька ліцею № 17, вчитель-методист, відмінник освіти України; Доміна Валентина Володимирівна, учителька ЗОШ № 28, старший вчитель.

Відкриваючи зібрання, Гамрецька Г.С. зазначила, що проблема громадянського виховання та громадянської освіти завжди турбувала будь-яке суспільство. В Україні ця проблема набула нового звучання з часу проголошення незалежності. Громадянська освіта через  навчальний курс у початкову школу прийшла з 2004 року. 8 років для навчальної дисциплін, звичайно, мало. Тому і для вчителів з досвідом, і для початківців викладання курсу «Я і суспільство» створює чимало проблем. Мета круглого столу: окреслення оптимальних шляхів та засобів вдосконалення предметної моделі громадянської освіти у початковій школі.

І.П. Ящук визначила основні завдання щодо вдосконалення змісту освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти.

В.П. Давидова поділилася досвідом формування життєвих, соціальних та громадянських компетентностей у молодших школярів.

В.В. Доміна познайомила присутніх з тим, як вона спрямовує діяльність школярів на розвиток навичок взаємодії у колективі через діалог, що сприяє накопиченню досвіду комунікативної діяльності, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми.

М.Т. Бабенко розповіла про те, як вона, творча людина, намагається розвивати творче мислення та уяву у своїх вихованців. Це вона робить і на уроках громадянської освіти.

Для студентів 4 курсу засідання круглого столу було своєрідною формою захисту їхніх курсових робіт, тематика яких була співзвучною з проблемами громадянської освіти початкової школи.

Зокрема, Дуда Тетяна (ПО-45) зробила узагальнення досвіду вчителів області щодо патріотичного виховання молодших школярів засобами громадянської освіти; Садовський Мирослав (ПО-44) розповів про реалізацію краєзнавчого компонента при вивчені курсу «Я і суспільство» (на прикладі досвіду роботи матері, вчительки Котелянської ЗОШ Полонського району – Садовської В.П.); Ящук Анжела (ПО-41) виступила з темою «Засвоєння молодшими школярами моральних норм при вивчені курсу «Я і суспільство»; Григорук Марина (ПО 43) поділилася власним досвідом з педагогічної практики про використання оптимальних засобів та прийомів, які сприяють інтелектуальному розвитку молодших школярів при вивченні курсу «Я і суспільство»; Король Вікторія (ПО-41) описала досвід учителів області з використання інтерактивних методів навчання у курсі громадянської освіти; Сікорська Аліна (ПО-44), розповіла про способи організації ігрової діяльності на уроках громадянської освіти; Підйом Юлія (ПО-46) актуалізувала умови ефективного використання наочних методів навчання на уроках громадянської освіти; Бухтаярова Наталія (ПО-42), продовжуючи попередню тему, наочно продемонструвала використання засобів мультимедіа на уроках «Я і суспільство» 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55