«Сучасна дидактика початкової школи»

7 травня 2012 р. у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академіївідбувся науково-практичний семінар на тему«Сучасна дидактика початкової школи» (до ювілею О.Я.Савченко, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, почесного професора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії).

 

У ньому брали участь ректор академії – доктор педагогічних наук, професор І.М. Шоробура, проректор з педагогічної практики – кандидат педагогічних наук, доцент Л.А.Машкіна, декан факультету початкової освіти та філології – доктор педагогічних наук, доцент І.П.Ящук, працівники відділу педагогічної практики Н.В.Казакова, А.О.Кащук, завідувач кафедри шкільної педагогіки та психології – кандидат психологічних наук, доцент В.П.Вовк і викладачі кафедри Н.С.Ткачук, Л.В.Банашко, Н.А.Сівак та студенти 2, 4, 5 курсів факультету початкової освіти та філології.

Усіх присутніх на науково-практичному семінарі привітала ректор академії – доктор педагогічних наук, професор Інна Михайлівна Шоробура, яка у виступі відзначила вагомий вклад дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександри Яківни Савченко у становлення і розвиток педагогічної науки на Україні.

Далі мали місце доповіді учасників науково-практичного семінару. Зокрема, науково-педагогічні працівники академії виступили на таку тематику:

1. Формування цінностей у майбутніх учителів початкової школи у наукових працях О.Я.Савченко

Ящук Інна Петрівна –доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 

2. Використання методу проектів у навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу

Банашко Лариса Василівна – старший викладач кафедри шкільної педагогіки та психологіїХмельницької гуманітарно-педагогічної академії

3. Умови формування компетентностей майбутніх учителів початкових класів

Ткачук Неля Станіславівна – викладач кафедри шкільної педагогіки та психологіїХмельницької гуманітарно-педагогічної академії

4. Сучасні підходи до організації педагогічної практики студентів факультету початкової освіти та філології в контексті дидактики О.Я.Савченко

Машкіна Людмила Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Студенти у виступах розкрили актуальні проблеми сучасної початкової освіти та повідомили про результати проходження переддипломної педагогічної практики:

1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках трудового навчання

Щиголь Ольга Миколаївна – студентка 4 курсу факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 

 

2. Уроки милування природою у початковій школі

Когут Ольга Сергіївна – студентка 4 курсу факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчально-виховному процесі початкової школи за ідеями О.Я.Савченко

Коваль Аліна Михайлівна –студентка 4 курсу факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

4. Форми роботи вчителя початкових класів з батьками

Капітанець Ольга Володимирівна – студентка 4 курсу факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

5. Громадянське виховання молодших школярів у позакласній роботі

Трасун Ольга Вікторівна –студентка 4 курсу факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55