Етнопедагогіка: діалог культур

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VI Міжнародному науково-практичному симпозіумі

„Етнопедагогіка: діалог культур”, який відбудеться 25–27 жовтня 2012 р. 

Тематичні напрями роботи:

1.     Соціалізація і культурний розвиток особистості в умовах євроінтеграційних процесів.

2.     Народозновство в полікультурній освіті дітей та молоді на тлі глобалізаційних процесів у європейських країнах на початку ХХІ сторіччя: проблеми і досягнення.

3.      Моделювання виховного простору для дітей і молоді в міждисциплінарному полі сучасної освіти: процесі соціокультурної ідентифікації, соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості.

4.     Народознавчий та етноідентифікаційний ресурс фахових дисциплін професійної підготовки педагога майбутнього.

Місце проведення: м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; тел.: (0382) 79-59-45. е-mail: kgpa_nauka@ukr.net

Форми участі: просимо обов’язково зазначити в заявці: безпосередня участь у симпозіумі і виступ з доповіддю, безпосередня участь у симпозіумі без виступу; опосередкована участь (публікація матеріалів із наступним розсиланням збірника).

Матеріали симпозіуму будуть видруковані у збірнику наукових праць „Педагогічний дискурс”, який є науковим фаховим виданням України у галузі „Педагогічні науки” із наступним розсиланням у провідні бібліотеки України.

Умови участі:

До участі у симпозіумі запрошуються: наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, магістри і практики педагогічної освіти.

Для участі в симпозіумі просимо до 1 жовтня 2012 р. до оргкомітету подати:

1. Відомості про учасника для включення до програми симпозіуму (бланк додається).

2. Вичитану статтю та її електронну версію, оформлену відповідно до нижчезазначених вимог, яку буде видруковано мовою оригіналу.

3. Документ про оплату надсилається разом зі статтею.

Детальніше ознайомитись з листом конференції

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55