image1 image2 image3

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»

08 вересня 2021 року для  здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) (в рамках змісту дисципліни «Методика навчання української мови та літератури» (викладач Кутова С.О.)) Янкович Оксана Володимирівна, вчителька вищої категорії ЗЗСО ✓24 м. Хмельницького, провела гостьову лекцію на  тему «Поліфункціональна модель уроку української мови та літератури в проєкті «Інтелект» Оксана  Володимирівна презентувала зошити з української мови та літератури, відеоматеріали, які використовує в науково-педагогічному проєкті «Інтелект», та поділилася досвідом проведення уроків. Майбутні учителі української мови та літератури мали змогу стати учасниками імпровізованого уроку.

Зустріч з вчителем-практиком

В день Міжнародного дня грамотності відбулася зустріч здобувачів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) з вчителем-практиком Іриною Князюк. Присутні говорили про читацьку грамотність у суспільстві та в закладах середньої освіти, учителька ділилась своїм педагогічним досвідом. На лекції йшлось про прийоми роботи з текстом в 10-11 класах, підготовку до ЗНО, як залучити дітей до читання та розпалити інтерес до сучасної літератури. Також були інтерактивні завдання, здобувачі освіти опрацьовували зразки текстів та дискутували щодо доречності вивчення різних творів із навчальної програми та їх інтегрування в завдання на уроках української мови.

Гостьова лекція з навчальної дисципліни «Етика соціальної роботи»

08 вересня 2021 року доцентом кафедри педагогіки Казаковою Н.В. було запрошено на лекцію «Етика соціальної роботи як навчальна дисципліна та засіб регулювання професійної діяльності фахівців соціальної сфери» доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Р.В.Зозуляк-Случик. Вона є автором навчальних посібників «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Етика соціальної роботи».


Засідання наукового гуртка "Діалог з сучасною наукою"

На засіданні членів наукового гуртка «Діалог з сучасною наукою» обговорювався календарний план роботи на навчальний рік, основні напрями роботи наукового гуртка. Було запрошено професора Шоробуру І.М., Поліщука О.С., доцента Пісоцьку Л.С., які акцентували увагу на питаннях дотримання студентами та викладачами принципів академічної доброчесності.

100 років ХГПА складається з років навчання кожного студента

Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зустрілись з деканом факультету Пісоцькою Л.С., гарантом освітньої програми Суховірським О.В., зав. кафедри Дарманською І.М. та обговорили напрями спільної роботи щодо відзначення 100-річчя закладу. Основна частина студентів тривалий час навчались в академіі, де отримали фахову передвищу освіту, закінчили бакалаврат та обрали для подальшого навчання магістратуру, продовжуючи вибудовувати свою освітню траєкторію.

ЗУСТРІЧ З МЕШКАНЦЯМИ ГУРТОЖИТКУ

7 вересня відбулися загальні збори студентів-мешканців гуртожитку. В робочій зустрічі із студентами взяли участь: проректор з гуманітарної освіти та виховання, кандидат педагогічних наук, доцент  Слюзко Валентина Іванівна, заступник ректора з господарських питань Івашко Володимир Сергійович, комендант гуртожитку Гаврилюк Марія Петрівна, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів Войтова Людмила Дмитрівна, вихователі гуртожитку, інженер з охорони праці Килимник Анастасія Олександрівна.

На зборах розглядалися питання: правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку, права і обов’язки мешканців гуртожитку, правила техніки безпеки, протипожежної безпеки, енергозбереження та заощадження ресурсів.

Проректор з гуманітарної освіти та виховання Слюзко Валентина Іванівна у своєму виступі наголосила   студентам на необхідності   дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку та протипожежної безпеки.

Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантами освітніх програм

7 вересня 2021р. на кафедрі іноземних мов ХГПА відбулась зустріч  гарантів освітніх програм Северіної Т.М., Мельник Р.М. та викладачів групи забезпечення  спеціальностей  014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) другого магістерського рівня вищої освіти, 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) першого бакалаврського рівня вищої освіти  із здобувачами зазначених спеціальностей всіх курсів.

Метою зустрічі було ознайомлення здобувачів  з напрямами роботи кафедри іноземних мов ХГПА на 2021-2022 н.р. та основними характеристиками діючих  освітньо-професійних програм.  Було також акцентовано увагу на змінах, які були внесені в ОПП під час обговорення зі стейкхолдерами.

Гаранти висловили сподівання щодо подальшої співпраці з учасниками освітнього процесу.

Робоча нарада

6 вересня 2021 року відбулася робоча нарада за участі ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів та завідувачів кафедр.

Академічна доброчесність як ознака сучасного науковця

З магістрантами постійно організовуються зустрічі, на яких обговорюються питання академічної доброчесності, якості написання дипломних робіт. Завідуюча кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи розповіла здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 011 Освітні педагогічні науки процедуру подання магістерських робіт до передзахисту та їх перевірки на наявність плагіату, вказала на важливість дотримання правил оформлення посилань та ознайомила з прикладом звіту антиплагіатних систем.

#маршзатварин

Свій навчальний рік студенти по-51 розпочали з благородної щорічної Всеукраїнської ходи, яка відбулася недільного ранку 5 вересня за ініціативи гуманістичного руху UAanimals - 2021. Волонтери активували мирну акцію одночасно у 30-ти містах Ураїни. Марш за тварин об’єднує тисячі людей по всій Україні! Студентки Шубчик Марина, Кучер Олександра та Мельник Дар‘я разом з куратором Чорною О.М. стали учасниками та цілковито підтримали прагнення учасників Маршу щодо дбайливого ставлення до тварин! 

Міністерство освіти і науки УкраїниЗбірник наукових праць "Педагогічний дискурс"

Український центр оцінювання якості освітиВінницький регіональний центр оцінювання якості освіти 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55