Блоґ dv

ЗВІТНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ В ГРУПАХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

10 травня 2019 року на факультеті дошкільної освіти було звітну студентську конференцію за підсумками педагогічної практики «Пробна практика в групах раннього віку» з студентами групи ДО-21б.

З вітальним словом виступили кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти Пісоцька Л.С. та доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Зданевич Л.В.

МИ – МАЛЕНЬКІ ДОШКІЛЬНЯТА, МИ – МАЙБУТНІ КОЗАЧАТА

Саме під таким лозунгом 8 травня 2019 року відбулося лабораторне заняття з теорії та методики фізичного виховання дітей дошкільного віку на тему «Спостереження та аналіз  фізкультурних занять в закладі дошкільної освіти» (викладач – кандидат педагогічних наук Гончар Н.П.) зі студентами групи ДО-22 на базі Хмельницького ЗДО № 53 «Веселка».

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ У ВИКЛАДАННІ

Викладачі кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Миськова Н.М. та Онофрійчук Л.О. стали активними учасниками тренінгу розвитку вчителів «Запитання як інструмент розвитку критичного мислення учнів на уроці» від Олени Пометун, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, засновниці й авторки ОП «Критичне мислення».

ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити їх щасливими.

О.Уальд

11 квітня 2019 року у Хмельницькому відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ».

Ініціатором проведення цього заходу виступили: кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії і Інститут проблем виховання НАПН України.

«МОЄ ЗДОРОВ’Я В МОЇХ РУКАХ : ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. КІР»

У сучасних умовах погіршення стану здоров’я населення, росту смертності, зниження народжуваності, несприятливої екологічної ситуації важливого значення набуває усвідомлення цінності здоров’я.

Студенти групи ДО-32 (куратор Онофрійчук Л.О.) намагалися розібратися в причинах, ознаках найпоширеніших інфекційних захворюваннях та їх збудниках, які постійно видозмінюються, тому викликають нові проблеми та потребують особливої  профілактики. Дані експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я в структурі факторів, які впливають на стан здоров’я населення, здоровий спосіб життя займає 48–53 %; генетичні фактори – 18–22 %; забруднення навколишнього середовища 16–20%; медичне обслуговування 3–10 %.

Студентська науково-практична конференція

4 квітня відбулася студентська науково-практична конференція «Формування професійно-педагогічних умінь майбутніх фахівців закладу дошкільної освіти в процесі переддипломної педагогічної практики» у групах ДО-41, ДО-42. Модератор заходу: Алешко В.Ф.

ЗВІТНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ В ГРУПАХ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

29 березня 2019 року на факультеті дошкільної освіти було проведено звітну студентську конференцію за підсумками проходження практики в групах дошкільного віку (студенти групи ДО-31б) та переддипломної практики (студенти групи ДО-41б) «Використання інноваційних педагогічних технологій під час проходження практики в групах дітей дошкільного віку» (організатори – кандидат педагогічних наук, доцент Машкіна Л.А. та кандидат педагогічних наук Гончар Н.П.).

ДБАЄМО ПРО ДОВКІЛЛЯ

29.03.2019 р., студенти груп ДО-11 (куратор – Павлушкіна О. В.), ДО-31 (куратор – Миськова Н. М.), ДО-32 (куратор – Онофрійчук Л.О.) під керівництвом декана факультету дошкільної освіти кандидата педагогічних наук, доцента Пісоцької Л. С., за участі завідувача випускової кафедри спеціальності Дошкільна освіта, доктора педагогічних наук, професора Зданевич Л. В., викладачів кафедри Миськової Н. М., Онофрійчук Л. О., долучилися до прибирання території ХГПА.

Практичне заняття з національно-патріотичного виховання дошкільників

29 березня у грпі ДО-32 викладачем Павлушкіною Оленою Василівною було проведено практичне заняття з теми «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку». У процесі заняття  студенти уточнили знання щодо особливостей патріотичного виховання дітей дошкільного віку; усвідомили залежність методики національно-патріотичного виховання від психологічних особливостей розвитку дітей на кожному етапі періоду дошкільного дитинства; з’ясували завдання та зміст національно-патріотичного виховання  у чинних комплексних та парціальних програмах, повправлялися у доборі ефективних методів та прийомів національно-патріотичного виховання дошкільників кожної вікової групи, вчились аналізувати  проведення різних форм роботи щодо національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;виявили інтерес до професії; розвивали логічне мислення

На занятті студенти проаналізували  нормативне забезпечення дошкільної освіти України щодо національно-патріотичного  виховання, проаналізували комплексні та парціальні програми, захищали моделі занять з національно-патріотичного вихованя, екскурсій, демонстрували дидактичні ігри, презентували  передовий досвід вихователів.

Година спілкування «Інтернет: друг чи ворог?»

29 березня в групі ДО-11 (куратор Павлушкіна О.В.) була проведена виховна година на тему «Інтернет: друг чи ворог?» з метою ознайомлення студентів з позитивним та негативним впливом Інтернету на людину, визначення студентів самостійно приймати  ту позицію, до якої вони схиляються, розвитку навичок роботи у групах, вміння висловлювати свою точку зору логічно і конкретно.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55