Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених

17 жовтня 2013 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених „Історико-педагогічні дослідження в Україні: сучасний стан та тенденції”, основними  напрямами роботи якої були:

  1. Розвиток системи освіти в різні історичні періоди.
  2. Роль персоналії в освітніх процесах.
  3. Проблеми навчання, виховання та розвитку особистості в історії педагогіки.
  4. Українська народна педагогіка в історичному контексті.
  5. Творче використання вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Вінницького соціально-економічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Комунального закладу „Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського”, Комунального вищого навчального закладу „Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради, Маріупольського державного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Рівненського державного гуманітарного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Науково-практичну конференцію розпочала завідувач аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент О.Л. Шквир. Вона представила учасників конференції та окреслила основні напрями роботи.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат історичних наук, доцент Ю.В. Телячий, декан факультету початкової освіти та філології, доктор педагогічних наук, професорІ.П. Ящук та голова Спілки молодих учених, начальник відділу виховної роботи та міжнародних зв’язків  О.І. Онищенко.

Доповіді аспірантів та молодих учених були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означеної проблеми. Так О.Д. Літіченко, аспірантка, викладач кафедри дошкільної освіти  Київського університету імені Бориса Грінченка, висвітлила ідеї трудового виховання шляхом аналізу журналів „Дошкільне виховання” (20-60 рр. ХХ століття). С.О. Кутова, аспірантка, викладач кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, проаналізувала зміст методичних посібників з методики викладання української мови в середній школі (1945-1960 рр.).  Аспірантка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, практичний психолог ДНЗ №5 Кам’янця-Подільського Т.С. Грицюк розкрила зміст програми виховання в дитячих садках СРСР кінця 50-х – середини 60-х рр. ХХ століття, акцентувала увагу на позитивних тенденціях розвитку дошкільної освіти у цей період. С.В. Чернюк, аспірантка, викладач кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії висвітлила особливості виникнення та розвитку скаутських дитячо-юнацьких громадських об’єднань в Україні.

Майже усі виступаючі використовували мультимедійні засоби, що підсилювало змістову та процесуальну частини доповіді. Кожен виступ викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями та думками.

У кінці науково-практичної конференції були підведені підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55