Нові надходження до бібліотеки:

 

1. Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України : монографія / Н.П.Дічек, Н.Б.Антонець, Н.М.Гупан, А.А. Загородня, Т.І.Куліш. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2019. 240 с.

2. Кірик М.Ю. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посібник / М.Ю.Кірик, Л.І.Данилова. Львів: Світ, 2019. 136 с.

3. Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти : навч.-метод. посібник. Львів: Світ, 2019. 224 с.

4. Нова українська школа: порадник для вчителя : навч.-метод. посібник / Р.Б.Шиян, Н.З.Софій; за заг. ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера-ЛТД, 2019. 208 с.

5. Вашуленко М.С. Методика навчання інтегрованого курсу "Українська мова" у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посібник / М.С.Вашуленко. Київ: Освіта, 2019. 192 с. (Нова українська школа).

6. Скворцова С.О. Методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посібник / С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко. Харків: Ранок, 2019. 352 с. (Нова українська школа).

7. Гільберг Т.Г.. Тарнавська С.С., Павич Н.М. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посібник / Т.Г.Гільберг, С.С.Тарнавська, Н.М.Павич. Київ: Генеза, 2019. 256 с. (Нова українська школа).

8. Масол Л.М. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посібник / Л.М.Масол. Київ: Генеза, 2019. 208 с.: іл. (Нова українська школа).

9. Антонова О. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посібник / О.Антонова. Київ: Генеза, 2019. 96 с.

10. Фідкевич Л. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класів закладів загальної середньої освіти" / О.Л.Фідкевич, Н.В.Бакуліна. Київ: Генеза, 2019. 64 с.: іл.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55