Нові надходження до бібліотеки

Нові надходження до бібліотеки з обмінного фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

1. Інститут історії етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського: від витоків до сьогодення / відп.ред. Ю.А.Зінько. Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2012. 208 с.: іл.

2. Українська революція (1917-1921) в іменах: Вінницькі сторінки: біогр. довід. / упоряд. Т.В.Кароєва. Вінниця: Твори, 2019. 320 с.

3. Вітковський В. На вістрі часу : органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917-2006 / В.Вітковський. Вінниця: Континент-ПРИМ, 2007. 464 с.

4. Гальчак Д. Украинские остарбайтеры Подольского региона : Вторая мировая война. послевоенный период: Монографія /  С.Д. Гальчак. Винница: Меркьюри-Подолье, 2009. 544 с.: іл.

5. Гальчак С.Д. "Східні робітники" з Поділля у Третьому рейху : депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам / С.Д.Гальчак. Вінниця: Книга-Вега, 2004. 344 с.

6. Вінниця: злочин без кари : документи, свідчення про більшовицькі розстріли у Вінниці в 1937-1938 рр. / передм. Є. Сверстюка.  Київ: Воскресіння, 1994. 334 с.: фот.

7. Голодомор. Геноцид українського народу 1932-1933 . Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. 24 с.: іл.

8. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХ Вінницької наук. іст.-краєзнав. конф.(Вінниця. 27-28 жовт.2005 р.) / Вінницький держ. пед. ун-т. Вінниця: Видав. від. Вінницького держ. пед. ун-ту, 2005. 324с.

9. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХІ Вінницької наук. іст.-краєзнав. конф.(Вінниця.25-26 жовтня 2007 р.) / Вінницький держ. пед. ун-т. Вінниця: Видав. від. Вінницького держ. пед. ун-ту, 2007. 400с.

10. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVIII Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. до річниці вшанування жертв голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій Сталінського тоталітарного режиму (Вінниця. 30 листоп.2017 р.) / Вінницький держ. пед. ун-т. Вінниця: Видав. від. Вінницького держ. пед. ун-ту, 2017. 328с.

11. Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць. Вип.5. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського, 2007. 126 с.

12. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського : зб. наук. праць. Вип. ІІІ. Серія: Історія. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т імені М.Коцюбинського, 2001. 276 с.

13. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського : зб. наук. праць: за матеріалами Всеукр. наук. конф. "Національна інтелігенція в історії та культурі України в ХХ-ХХІ століттях" (Вінниця. 28-29 жовт. 2004 р.). Вип. 8. Серія: Історія. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т імені М.Коцюбинського, 2004. 324 с.

14. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського : зб. наук. праць. Вип. Х. Серія: Історія. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т імені М.Коцюбинського, 2006. 412 с.

15. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського: зб. наук. праць: за матеріалами ІІ Міжнар. наук. конф. "Національна інтелігенція в історії та культурі України у ХІХ-ХХ століттях"(Вінниця. 26-27 жовт.2006 р.). Вип. ХІ. Серія: Історія. Вінниця: Вінницький держ. пед. ун-т імені М.Коцюбинського, 2006. 398 с.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55