Обговорення

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); предметна спеціалізація 01 українська мова і література; галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)); першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); спеціалізації 02 (Мова і література (англійська)); галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Історія), Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія), спеціалізація: 03 Історія галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, ступінь вищої освіти: бакалавр, кваліфікація: бакалавр освіти/педагогіки. Середня освіта, (Історія). Вчитель історії.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), предметна спеціалізація 03 Історія,  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Середня освіта Мова і література (англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) спеціалізації 021 (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Просимо прийняти участь в обговоренні  освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Зауваження та пропозиції приймаємо  до  11.01.2021 року на електронну пошту: kgpa_teaching@ukr.net

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55