ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

На факультеті дошкільної освіти та психології 22 січня 2021 року на платформі ZOOM було організовано та проведено настановчу конференцію та консультацію щодо проходження педагогічної практики в групах дітей дошкільного віку з студентами групи ДО-31б.

Майбутніх студентів-практикантів було детально ознайомлено з програмою практики. Так, керівники практики – кандидат педагогічних наук, доцент Н.П. Гончар, старший викладач кафедри В.І. Гринько та викладач кафедри Т.М. Цегельник ознайомили студентів із особливостями проходження даного виду практики та представили її зміст. Метою практики є сприяти закріпленню у студентів знань, здобутих у процесі вивчення теоретичних курсів дитячої психології, дошкільної педагогіки, фахових методик, а також формуванню вмінь і навичок організації та проведення режимних процесів, різних видів діяльності дітей, занять з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку з дотриманням принципів емпауермент-педагогіки.

Також студенти були ознайомлені з календарним графіком, правами і обов’язками студентів-практикантів, з процедурою підведення підсумків практики, з критеріями оцінки знань і компетенцій студентів за результатами педагогічної практики.

Студенти отримали цікаві завдання, під час виконання яких вони зможуть проявити не тільки теоретичні знання з професійно-орієнтованих дисциплін, а й креативність у використанні практичних умінь та навичок планування роботи.

Бажаємо студентам цікавої та плідної роботи в процесі проходження педагогічної практики!

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55