ПРАКТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

22 січня 2021 року на платформі ZOOM було організовано та проведено настановчу конференцію та консультацію щодо проходження переддипломної практики зі студентами групи ДО-41б факультету дошкільної освіти та психології.

Керівники практики: кандидат педагогічних наук, доцент Н.П. Гончар та кандидат педагогічних наук, доцент Л.А. Машкіна ознайомили студентів-практикантів із метою, завданнями та програмою практики. Метою практики є:  навчити студентів творчо використовувати в педагогічній діяльності вихователя теоретичні знання і практичні вміння, набуті в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін і фахових методик та застосовувати їх на практиці; формувати вміння організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти; виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності, сформувати навички самостійної творчої діяльності та застосування отриманих знань у практичній педагогічній діяльності; формувати у студентів уміння і навички проведення наукового дослідження та здійснення діагностичного обстеження в умовах реальної взаємодії з дітьми дошкільного віку.

Методист відділу практики Т.М. Цегельник ознайомила студентів із календарним графіком, правами і обов’язками студентів-практикантів, з процедурою підведення підсумків практики та з критеріями оцінки знань і компетенцій студентів за результатами педагогічної практики. Окрема увага була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики.

Бажаємо студентам цікавої та плідної роботи в процесі проходження педагогічної практики!

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55