Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм

Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії

Шифр спеціальності

Освітня програма

Акредитована/

неакредитована

Ліцензований обсяг

Денна

Заочна

Примітки

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

012

Дошкільна освіта

-

120

80

40

 

013

Початкова освіта

-

360

180

180

 

014

Середня освіта (мова і література (англійська)

-

50

25

25

 

014

Середня освіта (інформатика)

-

30

20

10

 

014

Середня освіта (історія)

-

30

30

-

 

014

Середня освіта (мова і література (німецька)

-

25

25

-

 

014

Середня освіта (музичне мистецтво)

-

60

3

30

 

014

Середня освіта (образотворче мистецтво)

-

30

30

-

 

014

Середня освіта (українська мова і література)

+

50

25

25

 

024

Хореографія

-

30

30

-

 

025

Музичне мистецтво

-

30

30

-

 

034

Культурологія

-

30

15

15

 

053

Психологія

-

30

20

10

 

231

Соціальна робота

-

30

30

-

 

242

Туризм

-

30

30

-

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

011

Освітні, педагогічні науки

-

30

10

20

 

012

Дошкільна освіта

-

20

10

10

 

013

Початкова освіта

-

30

15

15

 

014

Середня освіта (мова і література (англійська)

-

30

15

15

 

014

Середня освіта (історія)

+

30

15

15

 

014

Середня освіта (музичне мистецтво)

-

10

5

5

 

014

Середня освіта (українська мова і література)

-

30

15

15

 

073

Управління навчальним закладом

+

110

25

85

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

011

Освітні, педагогічні науки

-

10

 

10

 

035

Філологія

-

10

 

10

 

Фаховий молодший бакалавр

012

Дошкільна освіта

-

120

120

-

 

013

Початкова освіта

-

180

180

-

 

014

Середня освіта (музичне мистецтво)

-

30

30

-

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55