Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.008

Створена відповідно до наказу МОН України № 1214 від 10.11.2021 р. із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яловського Павла Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін».

 

Анотація

Прийнято до розгляду 19.11.2021

Дата захисту 23.12.2021

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Яловського П.М.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., доц. Колісник-Гуменюк Ю.І.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Чайки В.М.

Аудіозапис

Відеозапис

Рішення

 

Контакти

Е-mail: kgpa_nauka@ukr.net

Телефон: (0382) 79-59-45

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55