Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.006

Створена відповідно до наказу МОН України № 1214 від 10.11.2021 р. із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачук Ольги Миронівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді».

 

Анотація

Прийнято до розгляду 19.11.2021

Дата захисту 29.12.2021

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Ткачук О.М.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф., члена-кореспондента НАПН України Доброскок І.І.

Відгук офіційного опонента д. пед. н., проф. Ястремської С.О.

Аудіозапис

Відеозапис

Рішення

 

Контакти

Е-mail: kgpa_nauka@ukr.net

Телефон: (0382) 79-59-45

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55