Культурно-дозвіллєва практика

Здобувачі освіти спеціальності 231 Соціальна робота проходять культурно-дозвіллєву практику. Під час підготовки до практики (з 25.05.2022р. по 31.05.2022р) студенти групи СР-31б ознайомилися з її метою, завданнями, а також компетентностями, що формуються у здобувачів освіти у результаті проходження практики.

У ході підготовки до проходження культурно-дозвіллєвої практики викладач кафедри педагогіки Гайдамашко І. А. ознайомила студентів із змістом практики, зокрема з такими аспектами: сутність та зміст культурно-дозвіллєвої діяльності; специфіка та особливості роботи різних інститутів дозвіллєвої сфери; необхідність врахування вікових особливостей клієнтів у процесі планування та організації дозвілля;  шляхи гармонізації взаємовідносин в колективі, а також особливості практичного використання інноваційних технологій, форм та методів організації дозвілля різних груп клієнтів соціальної роботи.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55