Всеакадемічна студентська науково-практична конференція: „Студентська молодь у педагогічній науці”

16 травня 2013 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в рамках святкування „Тижня науки” відбулась всеакадемічна студентська науково-практична конференція: „Студентська молодь у педагогічній науці”.

У конференції брали участь студенти із різних груп і факультетів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, Галус Олександр Мар'янович.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді студентів
з різних напрямів роботи конференції:

Телебачення як один з основних засобів соціалізації молодших школярів

Король Лілія, студентка 62 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, у своєму виступі наголосила, що телебачення є не тільки головним джерелом інформації про поточні події, але й, по суті, головним осередком знань, що формує певну картину світу у дітей, випереджаючи в цьому такі традиційні інститути соціалізації, трансляції знань і культурних цінностей, як родина і система освіти.

Однією з важливих функцій телевізійного каналу для дітей повинне бути створення єдиного інформаційно-образного простору для дітей і їхніх батьків.

Реалізація завдань патріотичного виховання на сучасному етапі

Когут Ольга, студентка 52 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, особливо відзначила що, виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції на сьогоднішній час визнані проблемами загальнодержавного масштабу і сучасна школа є могутнім фактором виховання молоді, формування її життєвих компетентностей та орієнтирів, духовності, моральності, національної гідності та патріотизму.

Соціокультурний розвиток молодших школярів засобами інтернет-ресурсів.

Криворучик Тетяна, студентка 53 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, наголосила, що соціокультурний розвиток особистості молодшого школяра відбувається за допомогою засобів образотворчого мистецтва, художнього , музичного, також засобами українського фольклору, і безперечно, за допомогою інтернет-русурсів.

Філософський аспект управління сучасною освітою

Гринчук Тетяна, слухачка магістратури за спеціальністю „Управління навчальним закладом” Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, акцентувала увага на тому, що сьогодні на зміну філософії «впливу» в управлінні школою йде філософія створення умов для взаємодії, співробітництва, партнерства.

Поняття інформаційної культури вчителя та основ інформаційної культури школяра

Шиндеровська Тетянастудентка 61 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, особливо відзначила про важливість розвитку основ інформаційної культури вчителя та школяра.

Розвиток фонематичного сприймання у дітей із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня

Вискобчук Вікторія, студентка 51 групи факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, розповіла, що загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) – складне мовленнєве порушення, при якому у дитини з нормальним слухом та інтелектом порушуються усі компоненти мови: лексика, фонетика, граматика. Потрібно проводити корекційно-логопедичну роботу, яка значно покращує  фонематичне сприймання у дітей-логопедів.

Формування лідерського потенціалу дошкільників у контексті підготовки майбутніх вихователів

Бех Надія, слухачка магістратури за спеціальністю „Дошкільна освіта” Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, відзначила у своїй доповіді важливість формування лідерського потенціалу у дошкільників засобами психологічного та виховного впливу.

Логічна складова курсу „Сходинки до інформатики” як передумова реалізації компетентнісного підходу

Цап Аліна, студентка 51 групи факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, особливо відзначила, що використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів.

Особливості використання фольклору в усіх видах діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва з загальноосвітній школі

Пасічник Лариса, студентка групи 61 за спеціальністю „Музичне мистецтво” Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доповіла про використання фольклору та його значення у музичному вихованні дітей.

Важливість урахування індивідуально-психологічних особливостей темпераменту молодших школярів в навчальній діяльності.

Маскевич Ольга, студентка групи 61 за спеціальністю „Музичне мистецтво” Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, у статті розкрила питання впливу темпераменту на особливості перебігу навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку.

По завершенню науково-практичної конференції були підбиті підсумки та визначені перспективи подальших наукових розвідок. За результатами роботи наукового зібрання планується видання збірника матеріалів.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55