Оголошується прийом до аспірантури в 2014 році

Прийом до аспірантури без відриву від виробництва на контракту форму навчання за спеціальністю: 13.00.01 –загальна педагогіка та історія педагогіки

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • довідка з місця роботи;
 • список опублікованих наукових праць (не менше двох). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра із додатками, нотаріально завірені (особи, які здобули відповідну освіту за межами України – копію нострифікованого диплома);
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • лист-клопотання установи, яка направляє на навчання до аспірантури;
 • копії: ідентифікаційного коду; паспорта перших сторінок та сторінки, де проставлена прописка; військового квитка; трудової книжки:
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см.;
 • два поштових конверти з марками;
 • папку для документів.

Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток подаються вступником особисто.

Документи приймаються з 1 вересня до 30 вересня 2014 року. Вступні іспити проводяться з 1 жовтня до 31 жовтня 2014 року.

Вступники, які не склали іспитів кандидатського мінімуму, складають іспити із філософії, іноземної мови, педагогіки (в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів).

Документи приймаються за адресою:

29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, науковий відділ; тел.: 79-59-45

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55